Děti 6 – 10 let

ÚTERNÍ VÝTVARNÁ ODPOLEDNE JARO 2014

Výtvarné odpoledne ve Schwarzenberském paláci / březen 2014 – červen 2014

Výtvarná dílna je určena dětem od 5 do 10 let.

Vždy v úterý každých 14 dní / 15.15h – 17.15

Začátek: 4.3. 2014
Termíny:  4.3., 18.3., 1.4., 15.4., 29.4., 13.5., 27.5., 10.6., 25.6.

V ateliéru se děti seznamují s různými výtvarnými  technikami se zaměřením na kresbu jako základ výtvarné činnosti, kompozici a detail, rozvíjí i prostorovou představivost. Inspirací jim jsou díla manýristických a barokních mistrů - malířů, sochařů, architektů i uměleckých řemeslníků v úvodu každé dílny. To vše ve Sbírce starého umění Národní galerie v Praze, v expozici Baroko v Čechách a ve výtvarném ateliéru Schwarzenberského paláce.

 


Cena: 9 lekcí  - 1 170,-Kč  (zahrnuje vstup do expozice, odborné vedení, výtvarný materiál).
Cena jednotlivých lekcí placených samostatně před začátkem hodiny: 150,-Kč/lekce

Účastnický poplatek je třeba uhradit na pokladně Schwarzenberského paláce nebo zaslat na účet Národní galerie vedený u Komerční banky a.s., číslo účtu: 8839 011/0100, konstantní symbol: 0308, variabilní symbol: 13 201 , do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno dítěte.

Místo setkání: vestibul Schwarzenberského paláce. 
Informace a rezervace:  chmelova@ngprague.cz nebo na číslech 233 081 720 (721). Rezervace nutná. 
Doprava:
 tram 22 zast. Pražský hrad (aktuální dopravní situaci najdete na www.dpp.cz)

 

Středeční a čtvrteční výtvarný ateliér pro děti ve Veletržním paláci

Od října 2013 do června 2014

Fotogalerie a facebookové stránky k nahlédnutí zde

Staňte se malíři, sochaři, fotografy, umělci, kurátory i pozornými diváky v celoročním cyklu výtvarných ateliérů v Národní galerii!

Lekce ateliérů reagují vždy na konkrétní umělecká díla z expozice Veletržního paláce. Děti se naučí základy klasických výtvarných technik a dovedností (kresba, malba, plastika, grafické, sochařské a multimediální techniky), ale i různé přístupy, jak je překračovat, volně kombinovat a jak dále experimentovat s novými způsoby výtvarného vyjadřování.

Děti během ateliérů získají základní vhled do oblasti výtvarného umění, seznámí se interaktivní formou s klíčovými autory, směry a styly českého i světového umění s přesahem do současnosti.

V průběhu roku děti postupně projdou celou expozicí Veletržního paláce (české a zahraniční umění 19., 20. a 21. století) včetně krátkodobých výstav (Karel Prager. Místo určuje děj, Jan Pištěk. Pod povrchem, Jan Kotík (retrospektiva), Finalisté Ceny Jindřicha Chalupeckého, UMPRUM 2013, Rudolf Volráb 1933 - 1969 / Barevný neklid, Vivat musica!).

Pro koho? Ateliér je určený dětem ve věku 6 – 10 let.

Kdy? Vždy ve středu od 16.00 do 17.30 a vždy ve čtvrtek od 15:00 do 16:30 (pozor, změna času!) od října 2013 do června 2014. Ateliéry se nekonají 18. a 19. 12., 25. a 26. 12. 2013, 1.a 2. 1., 1. a 8. 5. a 25. a 26. 6. 2014.

Cena: předplatné na pololetí 1 600 Kč Doba trvání: 90 min. / Místo setkání: foyer u pokladen. Přednost mají předplatitelé, v případě volných míst jednotlivé vstupné 130 Kč. Rezervace nutná.

Lektorky středečního ateliéru: Mgr. Šárka Matoušková, MgA. et Mgr. Martina Pešková

Lektorka čtvrtečního ateliéru: Mgr. Šárka Matoušková

Prezentaci jednotlivých lekcí najdete na Facebooku: Středeční a čtvrteční ateliér. 

Změna programu vyhrazena.

Pozn. Souběžně s ateliéry ve středu od 16:00 do 17:15 a ve čtvrtek od 15:00 do 16:15 probíhá také Otevřená výtvarná herna pro děti a rodiče, doporučený věk je 1,5 roku - 5 let. Bez rezervace. Více informací na Facebook: Otevřená výtvarná herna.

Informace a rezervace na vzdelavani@ngprague.cz nebo na čísle 224 301 003.Národní galerie v Praze, Sbírka moderního a současného umění, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00, Praha 7 Doprava MHD: zastávka tram. Strossmayerovo náměstí nebo stanice metra C - Vltavská. 

Pro děti

Program nejbližších 7 dní