Výtvarné dílny

Mladým lidem a dospělým jsou určeny pravidelné výtvarné dílny, vztahující se zpravidla k aktuálním výstavám. Jejich cílem je propojit interpretaci uměleckých děl s vlastní tvorbou a otevřít galerii jako prostor nabízející inspiraci, zážitek a experiment. Pro ty, kteří se chtějí věnovat klasičtějším technikám, jako je kresba či malba, realizujeme celoroční výtvarné kurzy Cesta k mistrům a Portrét a figura podle mistrů, které jsou zaměřené na zvládnutí základních výtvarných problémů, ale i pokročilejší témata (technologie, zátiší, figura, kompozice, portrét...). 

Národní galerie každoročně pořádá letní plenérové školy a workshopy, které trvají týden a odehrávají se i mimo galerijní prostor / klasická krajinomalba, landart, experiment, performance...

KDE DOMOV MŮJ?
sobota 18. 10. 2014
Přijďte se naučit hymnu jinak. Setkání s naší mimořádně krásnou a neobvyklou
státní hymnou. Škroupova píseň umožňuje položit si jednu ze základních otázek,
kam vlastně patřím, a nechat píseň, aby nám pomohla najít a procítit odpověď.
Lektorka: Zuzana Vlčinská. Max. počet 25 účastníků.

JAK TANČÍ BARVY ANEB V POHYBU TANEC ZŘÍM
sobota 18. 10. 14.00–17.00 (mládež od 12 let a dospělí) ve Schwarzenberském paláci
Pojďte s námi oživit malbu kroky barokního tance a naopak barvy z obrazů barokních mistrů dosadit do soudobé taneční choreografie. V prostorách Schwarzenberského paláce dáme vzniknout experimentálnímu dílu překračujícímu hranice obou druhů umění – tance a malby.

BAROKROKY
sobota 1. 11. 2014
Hudba a pohyb ve výtvarném umění bude inspirací pro taneční dílnu, která vás
seznámí se základy barokního tance. Odehrává se přímo v prostorách výstavy Vivat
Musica!, která ukazuje propojení hudby a výtvarného umění od 16. století do
současnosti.

POHLEDNICE
sobota 22. 11. 14.00–17.00 (mládež od 12 let a dospělí) ve Schwarzenberském paláci
Pohled z okna vlaku zachytí vždy jen prchavý okamžik, ale přece stojí za to. Na cestě míváme nebývalý klid k pozorování. Zkusme zachytit zážitek z cestování a z krajiny kolem do obrazové miniatury pohlednice. Inspirací nám budou krajinomalby i bravurní skici z doby barokní.

Pro dospělé a mládež

Program nejbližších 7 dní

Pátek
žádné programy
Pondělí
žádné programy
Úterý
žádné programy
Středa
žádné programy
Čtvrtek
žádné programy