Výběrová řízení

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A NÁKUPU
Národní galerie v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení této pracovní pozice.

Požadavky:
- VŠ vzdělání právnického (min. magisterský stupeň)
- praxe v oboru výhodou
- znalost občanského a obchodního práva
- znalost zákona o veřejných zakázkách
- znalost problematiky vnitropodnikových norem a směrnic
- znalost právního prostředí státní příspěvkové organizace výhodou
- velmi dobrá znalost práce na PC
- občanská bezúhonnost
- komunikativnost, organizační schopnosti

Náplň práce:
Komplexní  agenda v oblasti veřejných zakázek  a nákupu za zadavatele v souladu se zákonem a vnitřními předpisy. Příprava zadávacích dokumentací, dohled nad průběhem jednotlivých řízení, organizování a vedení výběrových komisí, příprava a kontrola smluv. Novelizace vnitřních předpisů týkajících se veřejných zakázek v návaznosti na aktuální znění zákona a v souladu s rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, v návaznosti na aktuální směrnice MKČR a centrálního zadávání.

Vedení nově vznikajícího oddělení.
Pracovní náplň může zahrnovat i jiné činnosti v oblasti práva, dle aktuálních potřeb zadavatele.

Platové zařazení: 12. tarif. třída + osobní příplatek +  příplatek za vedení

Nástup dle dohody.

Motivační dopis zasílejte spolu s profesním životopisem do  8. 12. 2014 na adresu:

Národní galerie v Praze
zaměstnanecké oddělení
Soňa Málková
Staroměstské náměstí 12
110 15 Praha 1

nebo elektronicky na adresu: malkova@ngprague.cz
K žádosti je třeba doložit kopii dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o bezúhonnosti (příp. výpis z rejstříku trestů).


VEDOUCÍ VÝSTAVNÍHO ODDĚLENÍ
Národní galerie v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení této pracovní pozice.

Požadavky:

- VŠ
- orientace v ekonomické a právní problematice
- min. 5 let praxe
- praxe  v oboru výhodou
- znalost podmínek státní příspěvkové organizace výhodou
- schopnost vedení týmu pracovníků
- angličtina slovem i písmem
- znalost řízení projektů
- znalosti PC, min Microsoft Office
- organizační schopnosti a schopnost komunikace
- odolnost vůči zátěži a stresu
- bezúhonnost

Stručný popis pracovní činnosti:

Vedoucí výstavního oddělení řídí tým pracovníků, podílí se na přípravě a uzavírání smluv k výstavním projektům, má odpovědnost za realizaci všech výstavních projektů, vypracovává kalkulace nákladů, zodpovídá za dodržení rozpočtů a časový harmonogram jednotlivých akci, provádí veškerou organizační a managerskou práci, spolupracuje s autory projektů a registrem.

Pracovní činnost může zahrnovat i jiné činnosti dle aktuálních potřeb organizace.

Platové zařazení :  11. tar.třída + osobní příplatek + příplatek za vedení

Motivační dopis, CV a doklad o vzdělání zasílejte spolu s profesním životopisem do  3.12.2014  na adresu:

Národní galerie v Praze
zaměstnanecké oddělení
Soňa Málková
Staroměstské náměstí 12
110 15 Praha 1

nebo elektronicky na adresu: malkova@ngprague.cz

 

 

NG

Program nejbližších 7 dní

Sobota
10:30 - 16:30
Až oči přecházejí
Neděle
10:30 - 16:30
Obrazy v pohybu
Pondělí
žádné programy
Úterý
žádné programy
Středa
žádné programy