Odborní pracovníci
Generální ředitel NG
Doc. Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph. D.
Generální ředitel Národní galerie v Praze
Profil
Ředitelé sbírek
Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph. D.
Ředitel Sbírky starého umění
Profil
PhDr. Šárka Leubnerová
ředitelka Sbírky umění 19. století
Profil
PhDr. Tomáš Hladík
pověřený vedením Sbírky starého umění
Profil
PhDr. Alena Volrábová, Ph.D.
ředitelka Sbírky grafiky a kresby
Profil
Mgr. Helena Musilová
ředitelka Sbírky moderního a současného umění
Profil
Mgr. Markéta Hánová, Ph.D.
ředitelka Sbírky orientálního umění v Praze
Profil
Tajemník pro vědu a výzkum
PhDr. Jan Klípa, Ph.D.
tajemník referátu pro vědu a výzkum kurátor
Profil
Kurátoři
Mgr. Terezie Šiková
kurátorka pro edukační činnost
Profil
PhDr. Petr Přibyl, Ph.D.
kurátor a vedoucí Oddělení evropského umění
Profil
Lektoři
Mgr. Eva Zíková
vedoucí lektorského oddělení Sbírky starého umění
Profil
Mgr. Jitka Handlová
kurátorka pro edukační činnost
Profil
Mgr. Jana Klímová
kurátorka pro edukační činnost
Profil
Mgr. Ondřej Faktor
kurátor pro edukační činnost
Profil
MgA. Anna Chmelová
kurátorka pro edukační činnost
Profil
Mgr. Hana Dočkalová
kurátorka pro edukační činnost
Profil
Mgr. Hana Rosenkrancová
kurátorka pro edukační činnost
Profil
Restaurátoři
Ing. Radka Šefců
Restaurátorské oddělení, chemicko-technologická laboratoř
Profil
Archiv
Fotooddělení
NG

Kontakty objektů

Program nejbližších 7 dní

Neděle
10:30 - 16:30
Obrazy v pohybu
Pondělí
žádné programy
Úterý
žádné programy
Středa
žádné programy
Sobota
žádné programy