Registrační karta pro volný vstup do NG

Registrace

Národní galerie v Praze umožňuje novinářům, kteří se věnují problematice výtvarného umění, volný vstup do svých stálých expozic a na výstavy, které pořádá. Podmínkou je registrace, na jejímž základě Národní galerie v Praze vydá uchazeči tzv. Kartu novináře, tj. průkaz, opravňující ke vstupu do stálých expozic a na výstavy Národní galerie v Praze zdarma.

Registračními údaji jsou:

jméno,
příjmení,
akademický titul (nepovinně),
název periodika či elektronického média, pro které novinář pravidelně pracuje,
číslo novinářského průkazu
platný telefonický kontakt,
platný e-mailový kontakt.

Karta platí jeden rok ode dne vydání a bez razítka instituce je neplatná. Při ukončení činnosti periodika či média, pro které byla registrace vydána, si Národní galerie v Praze vyhrazuje právo zrušit platnost karty pro toto periodikum vydané. Karta zároveň pozbývá platnosti v případě, že její držitel/ka nepředloží v průběhu roku publikovaný článek na téma související s Národní galerií v Praze.

Registrujte se prosím telefonicky či na adrese:

tisk@ngprague.cz 
Palác Kinských, 
Staroměstské nám. 12, 
110 15  Praha 1
 
Tel.:  222 321 459

Pro novináře

Program následujících 7 dní

Úterý
žádné programy
Středa
Pátek
žádné programy
Sobota
žádné programy
Neděle
žádné programy
Pondělí
žádné programy