Programy k výstavám

Cesta do neznáma, foto Helena Fikerová

Plánujete se svou třídou návštěvu aktuálních výstav v Národní galerii v Praze? Využijte naši nabídku vzdělávacích programů, které se k nim váží.


PROGRAMY PRO ŠKOLY K AKTUÁLNÍM VÝSTAVÁM:

František Skála Jízdárna | 10. 3. – 3. 9. 2017

Na stopě Kulérovi…
I v galerii může být živý exponát! Odkud se vzal, co tu dělá? Odhalíme tajemství zvláštního tvora Kuléra.
program pro MŠ a 1. stupeň ZŠ   
~ cena: 800 Kč / skupina do 20 osob / doba trvání: 60 min

Krása zkázy s kazy
Co je nedokonalé, je dokonalé? Je výzva přijímat věci jak jsou? Rozkrýváme osobní důvody našeho zaujetí pro věci. Zajímá nás, proč věci tvoříme, obdivujeme a vlastníme. 
~ program pro ZŠ a SŠ
cena: 1000 Kč / skupina do 20 osob / doba trvání: 90 min


Magdalena Jetelová – Dotek doby | 17. 3. – 3. 9. 2017

To co je i to co není
Prohlídka instalace a výstavy prostřednictvím výtvarných experimentů. Prozkoumáme prostor Veletržního paláce, znejistíme náš úhel pohledu i naše měřítko. Čekají nás minimalistické zásahy do prostoru, zrcadlové a světelné intervence. 
~ program pro MŠ, ZŠ a SŠ
1. doba trvání: 60 min / cena základní 40 Kč / 1 žák (při skupině menší než 20 dětí 800 Kč / 1 skupina) 
2. doba trvání: 90 min / cena základní 50 Kč / 1 žák (při skupině menší než 20 dětí 1000 / 1 skupina)  
rezervace: vzdelavani@ngprague.cz


Aj Wej-wej. Zákon cesty 17. 3. – 7. 1. 2018

Na cestě
Jaké to je vydat se na cestu? Jaké je odjet na dovolenou k moři nebo k babičce? A jaké je asi opustit domov a odejít do jiné země? Vydáme se na cestu společně. Zažijeme různá dobrodružství a uslyšíme neuvěřitelné příběhy. Zkusíme zjistit, co je pro nás domov a jestli se nám vejde do batůžku. 
Zážitkový program pro děti otevírá problematiku migrace a  základních lidských potřeb, které jsou s ní spojené. Hlavním tématem programu je cesta – opouštění domova, dobrodružství a znovunalézání místa pro život. 
~ program pro 1. stupeň ZŠ
vstupné na výstavu: 30 Kč / 1 žák, doprovodný program zdarma / rezervace: vzdelavani@ngprague.cz

Tekutá pravda
Čemu jsme schopni uvěřit? Existuje objektivní skutečnost? Existuje pravda? Jakou váhu má pro nás autentický zážitek a jakou informace, kterou nám zprostředkuje někdo další? Zkusíme nahlížet skutečnost různými způsoby a sledovat, jaký vliv to má na náš názor, který si tak utváříme.
Program otevírá skrze vlastní zážitek problematiku mediální manipulace v souvislosti s migrací. Dotýká se toho, jakým způsobem je možné nahlížet a interpretovat viděnou skutečnost. Hlavním leitmotivem programu je reflexe toho, jakým způsobem pracujeme s informacemi o skutečnosti a jak tyto informace ovlivňují naše názory a společenské postoje.
~ program pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
vstupné na výstavu: 30 Kč / 1 žák, doprovodný program zdarma / rezervace: vzdelavani@ngprague.cz

Setkání s Lékaři bez hranic – Neuvěřitelné příběhy
Setkání se spolupracovníky mezinárodní humanitární organizace Lékaři bez hranic - s lidmi, kteří přinášení svoji osobní zkušenost z humanitárních a záchranných misí. Setkání je zaměřeno na otevřený dialog týkající se migrace a situací, které jsou s ní spojené. Programy vznikají ve spolupráci s organizacemi Lékaři bez hranic a HateFree. 
~ program pro 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ 
zdarma / rezervace: vzdelavani@ngprague.cz


Gerhard Richter | 26. 4. 2017  3. 9. 2017 

Paměti na proti
Při příležitosti první výstavy Gerharda Richtera v České republice společně otevřeme otázku vztahu historie a výtvarného umění, fotografie a malby, figurativního umění a abstrakce. Budeme se ptát, jakým způsobem Richter vybírá náměty pro svá díla, jak pracuje s problematickými místy německé ale i globální kolektivní paměti a které metody volí pro zobrazení soukromých nebo naopak celospolečenských témat. Budeme přitom pracovat s tradiční fotografickou technikou a zkoumat její vztah k malbě, případně dalším výtvarným technikám.
~ program pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
cena základní 50 Kč / 1 žák (při skupině menší než 20 dětí 1000 / 1 skupina) / doba trvání: 90 min / rezervace: vzdelavani@ngprague.cz


Související doprovodné programy
Pro školy

Program následujících 7 dní