Letní ateliér: Rozum a cit
Datum konání: 10.07.2017 00:00 - 14.07.2017 00:00
Místo konání: Schwarzenberský palác
Typ akce: Pro děti

Na experimentální výtvarné dílně „Rozum a cit“ se děti stanou přímými spolutvůrci jejího programu. Provázanost týdenního tvoření zajistí Rozum (pravidla hry daná předem), ale až Cit nás zavede do zcela libovolných uměleckých forem. Každý den děti samy rozhodnou, jaký materiál dnes pro tvorbu použijí, jak budou pracovat s prostorem a jaké médium naplní obsahem od 2D obrazu přes 3D objekt až po nehmotná konceptuální díla. Úvodem každého dne bude inspirace v přírodě, v městském prostoru, ve stálých sbírkách nebo na aktuálních výstavách Národní galerie v Praze.

Pro děti 12+ let / Lektorky: Klára Domlátilová a Kateřina Sechovcová 

Cena za 5denní letní ateliér: 2200 Kč / osoba  (vstup do expozic NG, výtvarný materiál a pomůcky, obědy) 

Rezervace
Program již není možné rezervovat
Kontaktní informace

Oddělení vzdělávání a programů pro veřejnost – Veletržní palác
+420 224 301 003
vzdelavani@ngprague.cz

Programy

Program následujících 7 dní