Karel Škréta (1610–1674). Studie a dokumenty
Karel Škréta (1610–1674). Studie a dokumenty
Lenka Stolárová – Vít Vlnas (eds.)
450 Kč
Zbývá kusů: 10

Rok vydání: 2011

Vydavatel: Národní galerie v Praze

Jazyk: čj + CD v aj

Počet stran: 410

ISBN: 978-80-7035-469-8

Kniha představuje nejen umělcovu tvorbu, ale i historické prameny vypovídající o jeho osobnosti, dílu a době. Jednotlivé stati rozvíjejí a dále zhodnocují nová zjištění učiněná v průběhu rozsáhlého mezioborového výzkumného projektu „Karel Škréta (1610–1674): Doba dílo“ a odborné přípravy stejnojmenné výstavy. Vycházejí ze závěrů současného bádání na škrétovské téma, které se vedle uměleckohistorického výzkumu zaměřilo i na systematické archivní a obecně historické rešerše. Nezanedbatelnou složkou byl reprezentativní technicko-technologický a restaurátorský průzkum, který vydal zásadní a mnohdy překvapivé informace o proměnlivé povaze malířských děl 17. století ve vztahu k osobnosti objednavatele a povaze zakázky. Podstatnou část svazku tvoří edice archivních pramenů, které pomohly zmapovat rodinné zázemí a osobní vazby Karla Škréty.

247 reprodukcí

Objednávka produktu
 Osobní odběr v prodejně ve Veletržním paláci. (Zdarma)
 Der Kurier (dle platného ceníku služeb Der Kurier)
 Hotovost v prodejně Veletržního paláce (Zdarma)
 Faktura
 Dobírka při převzetí /nelze posílat do zahraničí/ (dle platného ceníku služeb Der Kurier)
 
Nejprodávanější

Program následujících 7 dní