Japonismus v českém umění
Japonismus v českém umění
Markéta Hánová
500 Kč
Zbývá kusů: 20

Oficiální stránky výstavyJAPONISMUS V ČESKÉM UMĚNÍ

Více o knize Japonismus v českém umění:

Inspirace japonskou estetikou a uměním v evropské kultuře od druhé poloviny 19. století označujeme termínem japonismus. Souvisí se znovuotevřením Japonska mezinárodním obchodním vztahům a cílenému dovozu japonského umění do Evropy v období Meidži (1868–1912). Japonismus v českém umění je reflektován v chronologické ose od druhé poloviny osmdesátých let 19. století do začátku třicátých let 20. století. Pojem české umění zde znamená nejenom umění vytvořené v kulturním prostoru českých zemí, jež charakterizovalo mnohonárodnostní složení umělecké sféry, ale také tvorbu českých umělců působících v zahraničí. V bohatě ilustrované monografii jsou vysvětleny pojmy japonerie a japonismus, jejich kontrastní povahy po obsahové a formální stránce v kontextu evropského výtvarného umění, se zaměřením hlavně na pařížské prostředí, které významnou měrou ovlivňovalo české umělce. Jsou zde zmíněny hlavní znaky japonismu, spočívající v rozvedení umělecké invence pod vlivem některých formálních principů japonské malby a grafiky, jako je práce se štětcovými dukty, tvarovou stylizací a kompozicí zvýrazňující průhledovou perspektivu a zvětšený detail. Tyto rysy japonismu ovšem nepřebírají japonské výtvarné znaky prvoplánovou reprodukcí, a jsou tak v kontrastu s japoneriemi zaměřenými na vnější napodobení – imitaci. Ačkoli kniha navazuje na první vydání s titulem Japonismus ve výtvarném umění v Čechách z roku 2010, je jinak a podrobněji strukturovaná a rozšiřuje dané téma jak o nový obrazový materiál, tak také o nově získané poznatky včetně chronologického přehledu výstav japonského umění u nás.

Ukázky z knihy: 
Úvodní strana
Strana 136 - 137 
Strana 162 - 163 
Strana 52 - 53
Strana 88 - 89

Autor: Markéta Hánová
Redakce: Tatjana Štemberová
Překlad do anglického jazyka: Linda Paukertová
Rejstřík: Jana Ryndová
Grafická úprava a sazba: Lada Křesadlová Krupková, Jiří Krupka
Písmo Anselm (1. střešovická písmolijna)
Formát: 272 stran, 288 barevných ilustrací, 250 x 341 mm, pevná vazba
Verze: Česká a anglická verze, glosář japonských pojmů, vybraná literatura, jmenný rejstřík
Tisk: Libertas, a.s., Praha

Cena: 500 Kč 

Vydala Národní galerie v Praze v roce 2014
www.ngprague.cz
© Národní galerie v Praze, 2014
ISBN 978-80-7035-546-6

 

 

 

Objednávka produktu
 Osobní odběr ve Veletržním paláci. (Zdarma)
 Česká pošta (100,00 Kč)
 Hotovost na pokladně Veletržního paláce (Zdarma)
 Faktura
 Dobírka při převzetí (nelze posílat do zahraničí) (100,00 Kč)
 
Související fotografie
Nejprodávanější

Program následujících 7 dní