Pro učitele

Standardem vzdělávacích programů pro školy se v průběhu minulých let stala přímá návaznost na aktuální státní kurikulární dokumenty jako je zvláště Rámcový vzdělávací program (RVP PV, RVP ZV, RVP GV). Jejich metodika je zaměřena především na současné interpretační přístupy. V programech je rozvíjena kreativita žáků a vizuální myšlení pomocí různorodých dramatických a výtvarných etud, práce s ICT a novými médii.

Pro učitele se pravidelně počítá s komentovanými prohlídkami a studijními materiály
k výstavám, které zahrnují i tipy pro návštěvu se školní skupinou.

Příležitostně pořádají Lektorská oddělní specializované semináře určené zejména učitelům výtvarné výchovy zaměřené na metodiku zprostředkování umění, využití médií a technologií nejen ve výtvarné výchově, spolupráci se současnými umělci apod.

Související doprovodné programy
MONGOL SLOW FASHION
Datum konání: 10.10.2015 - 10.10.2015
Více informací
Přednáška Jindry Jansové
Datum konání: 15.10.2015 - 15.10.2015
Více informací
Současný šperk
Datum konání: 12.11.2015 - 12.11.2015
Více informací
Programy pro školy

Program následujících 7 dní