Pro návštěvníky

Stálé sbírky pro děti a mládež do 18 let a studenty do 26 let s platným průkazem o denním nebo distančním studiu ZDARMA.


Otevírací doba

Otevřeno denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.

Vstupné

Vstupenky na výstavy a stálé expozice Národní galerie v Praze je možno zakoupit na pokladnách každého objektu.
Roční vstupenku opravňující k neomezenému vstupu po dobu jednoho roku je možné zakoupit na pokladnách či objednat v našem internetovém obchodě.


Veletržní palác

Stálá expozice*

 • Základní: 200 Kč
 • Snížené: 100 Kč

* vstup platí i do krátkodobých expozic s výjimkou výstavy Umělci a proroci

 

Alfons Mucha Slovanská Epopej

 • Základní: 180 Kč
 • Snížené: 144 Kč (držitelé OpenCard)
 • Snížené: 90 Kč (Děti od 6 do 15 let / Senioři nad 65 let / Studenti všech středních a vysokých škol s dokladem o denním studiu / ISIC, IYTC, EURO 26, ITIC)
 • Školní skupina: 20 Kč/žák


Kombinace: Stálá expozice + Alfons Mucha Slovanská epopej

 • Základní: 240 Kč
 • Snížené: 120 Kč
 • Školní skupina: 20 Kč/žák
  

Budování státu: reprezentace Československa v umění, architektuře a designu 

 • Základní: 180 Kč (pro osoby ve věku 15-64 let)
 • Snížené: 90 Kč (pro osoby ve věku 6-15 let, studenty do 26 let po předložení průkazu o studiu a držitele slevové karty)
 • Senioři nad 65 let: zdarma 
 • Rodinná vstupenka: 350 Kč
 • Školní skupina: 20 Kč/žák
 

Kombinace: Stálá expozice + Budování státu: reprezentace Československa v umění, architektuře a designu 

 • Kombinace stálé expozice s výstavou jen v případě dospělých do 65 let nebo studentů od 15 do 26 let, kteří se neprokáží dokladem o studiu. Kombinované vstupné: 300 Kč.
 • Kombinace stálé expozice s výstavou nelze pro studenty s dokladem o studiu do 26 let.
 • Kombinace stálé expozice s výstavou nelze u seniorů 65 let a více. U výstavy platí volný vstup na výstavu. Současně platí snížené vstupné pro stálé expozice ve výši 100 Kč.
 

Palác Kinských

Výstava Skrytá řeč rostlin, expozice Umění Asie

 • Základní: 100 Kč
 • Snížené: 50 Kč

 

Výstava Příběh krásné Lédy, konírna paláce Kinských

 • Základní: 50 Kč
 • Snížené: 30 Kč

 

Valdštejnská jízdárna

Výstava Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí

 • Základní: 180 Kč
 • Snížené: 90 Kč 
 • Rodinné: 350 Kč 
 • Školní skupina: 20 Kč/žák

 

Salmovský palác

Smysl pro umění. Ceny České akademie věd a umění 1891-1952

 • Základní: 100 Kč
 • Snížené: 50 Kč 
 • Rodinné: 150 Kč 
 • Školní skupina: 20 Kč/žák

 

STÁLÉ EXPOZICE: Klášter sv. Anežky České, Šternberský palác, Schwarzenberský palác, Salmovský palác, palác Kinských a Konírna paláce Kinských

 • Základní: 150 Kč
 • Snížené: 80 Kč

 

Kombinace tří stálých expozic (Šternberský palác, Schwarzenberský palác, Salmovský palác) s platností 3 měsíce ode dne vystavení

 • Základní: 300 Kč
 • Snížené: 150 Kč

Kombinace dvou stálých expozic (mimo Veletržního paláce)
s platností 2 měsíce ode dne vystavení

 • Základní: 250 Kč
 • Snížené: 120 Kč

Kombinace všech stálých expozic (mimo krátkodobých výstav)
s platností 6 měsíců ode dne vystavení                         

 • Základní: 550 Kč


Slevy a vstupné zdarma

UPOZORNĚNÍ:
Zlevněné vstupné či vstup zdrama se nevztahuje na výstavu Slovanská epopej, kterou pořádá Galerie hlavního města Prahy.

Zlevněné vstupné
 • Děti 6-15 let
 • Senioři nad 65 let
 • Rodinná vstupenka - pro rodiče s dětmi do 15 let (2 dospělí a 1-5 dětí)
 • Školní skupina - studenti, žáci s pedagog. doprovodem
 • Držitelé platných mezinárodních studentských a učitelských průkazů (ISIC, IYTC, EURO 26, ITIC)
Vstup zdarma - volné vstupenky
 • Děti do 6 let
 • Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P
 • Pedagogický doprovod
 • Asociace muzeí a galerií (AMG)
 • ICOM, ICOMOS, NPÚ
 • Zväz múzeí na Slovensku
 • Členové Společnosti přátel NG
 • Držitelé Prague Card (Pražské turist. karty)
 • Držitelé V. I. P. karty
 • Držitelé čestné vstupenky
 • Uměleckohistorická společnost

 

Otevírací doba o svátcích ve druhém pololetí roku 2015

5. července neděle otevřeno 10.00–18.00
6. července pondělí otevřeno 10.00–18.00
28. září pondělí zavřeno  
17. listopadu úterý otevřeno 10.00–18.00
24. prosince čtvrtek zavřeno  
25. prosince pátek otevřeno 10.00–18.00
26. prosince sobota otevřeno 10.00–18.00
31. prosince čtvrtek otevřeno 10.00–16.00
1. ledna 2016 pátek otevřeno 12.00–18.00

 

Dny vstupu zdarma v roce 2015 do všech objektů NG

7. února sobota    10.00–18.00 výročí založení NG
8. února neděle 10.00–18.00 výročí založení NG
17. května neděle 10.00–18.00 Den muzeí a galerií
31. května neděle 10.00–18.00 vstup zdarma do stálých expozic a na programy pořádané NG
13. června sobota 19.00–1.00 následujícího dne Pražská muzejní noc
19. září sobota 10.00–18.00 Festival Zažít město jinak – vstup zdarma pouze do Veletržního paláce
27. září neděle 10.00–18.00 vstup zdarma do stálých expozic a na programy pořádané NG
28. října středa 10.00–18.00 Vznik Československa, vstup zdarma do stálých expozic a na programy pořádané NG

UPOZORNĚNÍ:
Vstup zdarma se nevztahuje na výstavu Slovanská epopej, kterou pořádá Galerie hlavního města Prahy.

Návštěvní řád

Návštěvní řád expozic a výstav NG

Pro návštěvníky

Program následujících 7 dní