Otevírací doba

SBÍRKOVÉ EXPOZICE A VÝSTAVY

pondělí: zavřeno
úterý–neděle: 10–18 hodin

 

KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ

Sbírková expozice, výstavy & prohlídkový okruh interiérem kláštera

pondělí: zavřeno
úterý–neděle: 10–18 hodin

Zahrada za svatyněmi 
červen–srpen: 9.00–19.00
březen–květen a září–říjen: 9.00–18.00
listopad–únor: 10.00–16.00

Zahrada při severní bráně

červen–srpen: 9.00–22.00
březen–květen a září–říjen: 9.00–18.00 
listopad–únor: 10.00–16.00

Zahrady otevřeny každý den včetně pondělí. V případě nepříznivého počasí jsou zahrady uzavřeny.

Pro návštěvníky

Program následujících 7 dní