Klášter sv. Anežky České


 

Klášter sv. Anežky České


Anežský klášter, bývalý klášter klarisek a minoritů  a  první konvent klarisek v Záalpí, patří k nejvýznamnějším gotickým stavbám Prahy. Založila jej ve 30. letech 13. století, přemyslovská princezna Sv. Anežka Česká (kolem 1211- 1282), spolu se svým bratrem králem Václavem I.  Do nově budovaného kláštera záhy vstoupila a žila zde v čele řeholní komunity až do své smrti. Prohlídkový okruh v přízemí mapuje historii jednotlivých částí unikátně dochovaného půdorysu středověkého kláštera. Přístupné jsou všechny význačné prostory, včetně oratoře sv. Anežky, Svatyně Salvátora a kostela sv. Františka s místem uložení ostatků krále Václava I.

 

Středověké umění v Čechách a střední Evropě

Dlouhodobá expozice umístěná v patře klášterního komplexu prezentuje na více než dvou stech exponátech z oboru malířství, sochařství a uměleckého řemesla proměny formy a funkce výtvarného díla během tří staletí. Exponáty provenienčně spjaté s českými zeměmi  doplňují díla vytvořená v širším středoevropském regionu (zvl. Franky, Rakousy, Sasko, viz např.  H. Pleydenwurff, A.  Altdorfer, H. Hesse, L. Cranach st., ad. ). V přízemí je instalována haptická expozice sochařských děl českého českého středověkého umění 13. – 15. století. umění,  nabízející  ojedinělou hmatovou zkušenost s kopiemi význačných gotických památek.

Mezi špičkové exponáty instalace a poklady  národního kulturního dědictví patří díla z období vlády Lucemburků -   krále Jana, císaře Karla IV. a jeho synů (Mistr Michelské madony, Mistr Vyšebrodského oltáře, Mistr Theodorik, Mistr Třeboňského oltáře, díla tzv. krásného slohu) a umělecké práce spjaté s opětovným vzmachem českých zemí v době vlády Vladislava a Ludvíka Jagellonského (Mistr Svatojiřského oltáře, Mistr Puchnerovy archy, Mistr Litoměřického oltáře, Mistr Oplakávání ze Žebráku, Mistr Oplakávání ze Zvíkova, Monogramista IP).

 

PROGRAMY LEKTORSKÉHO ODDĚLENÍ

Informace a rezervace programů na tel: 221 879 216, 225, e-mail: ak.educ@ngprague.cz

 

PROGRAMY PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NA OBJEDNÁVKU

Pro skupiny včetně školních  nabízíme komentované prohlídky výstavy / Cena: 600 Kč/ skupina do 20 osob + vstupné
Rezervace / informace: ak.educ@ngprague.cz, tel. 221 879 216, 225

Kompletní nabídku pořadů pro školy  najdete ZDE.

Otevírací doba
Denně mimo pondělí 10:00-18:00

Vstupné
Základní150 Kč
Snížené80 Kč
Adresa
Klášter sv. Anežky České,
U Milosrdných 17,
Praha 1

Doprava
metro A - stanice Staroměstská;
metro B - stanice Náměstí Republiky;
tram č. 5, 8, 14 - stanice Dlouhá;
tram č. 17 - stanice Právnická fakulta
Výstavy
Nejbližší programy

Program následujících 7 dní

Pondělí
žádné programy
Úterý
žádné programy
Středa
16:00 - 17:30
Výtvarný ateliér
Pátek
žádné programy
Sobota
žádné programy