Klášter sv. Anežky České


Klášter sv. Anežky České

Anežský klášter, bývalý klášter klarisek a minoritů a první konvent klarisek v Záalpí, patří k nejvýznamnějším gotickým stavbám Prahy. Založila jej ve 30. letech 13. století přemyslovská princezna Sv. Anežka Česká (kolem 12111282), spolu se svým bratrem králem Václavem I. Do nově budovaného kláštera záhy vstoupila a žila zde v čele řeholní komunity až do své smrti. Prohlídkový okruh v přízemí mapuje historii jednotlivých částí unikátně dochovaného půdorysu středověkého kláštera. Přístupné jsou všechny význačné prostory, včetně oratoře sv. Anežky, Svatyně Salvátora a kostela sv. Františka s místem uložení ostatků krále Václava I.

 

Středověké umění v Čechách a střední Evropa 12001550

Dlouhodobá expozice umístěná v patře klášterního komplexu prezentuje na více než dvou stech exponátech z oboru malířství, sochařství a uměleckého řemesla proměny formy a funkce výtvarného díla během tří staletí. Exponáty provenienčně spjaté s českými zeměmi doplňují díla vytvořená v širším středoevropském regionu (zvl. Franky, Rakousy, Sasko, viz např. H. Pleydenwurff, A. Altdorfer, H. Hesse, L. Cranach st., ad.). V přízemí je instalována haptická expozice sochařských děl českého českého středověkého umění 13.–15. století. umění,  nabízející  ojedinělou hmatovou zkušenost s kopiemi význačných gotických památek.

Mezi špičkové exponáty instalace a poklady národního kulturního dědictví patří díla z období vlády Lucemburků krále Jana, císaře Karla IV. a jeho synů (Mistr Michelské madony, Mistr Vyšebrodského oltáře, Mistr Theodorik, Mistr Třeboňského oltáře, díla tzv. krásného slohu) a umělecké práce spjaté s opětovným vzmachem českých zemí v době vlády Vladislava a Ludvíka Jagellonského (Mistr Svatojiřského oltáře, Mistr Puchnerovy archy, Mistr Litoměřického oltáře, Mistr Oplakávání ze Žebráku, Mistr Oplakávání ze Zvíkova, Monogramista IP).

 

PROGRAMY LEKTORSKÉHO ODDĚLENÍ

Informace a rezervace programů na tel: 221 879 216/225, e-mail: ak.educ@ngprague.cz

 

PROGRAMY PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST

Pro skupiny včetně školních nabízíme komentované prohlídky výstavy 
Rezervace / informace: ak.educ@ngprague.cz, tel. 221 879 216/225.

Ceník lektorských služeb naleznete zde.

Kompletní nabídku pořadů pro školy najdete ZDE.

Otevírací doba
Denně mimo pondělí 10:00-18:00

Vstupné
Základní300 Kč
Snížené150 Kč
Adresa
Klášter sv. Anežky České,
U Milosrdných 17,
Praha 1

Doprava
metro A - stanice Staroměstská;
metro B - stanice Náměstí Republiky;
tram č. 5, 8, 14 - stanice Dlouhá;
tram č. 17 - stanice Právnická fakulta
Výstavy
Nejbližší programy
Aktuality

Program následujících 7 dní