Letní dílny

POZOR! POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA!

Zveme všechny ve věku 6–18 let, kteří mají chuť tvořit, inspirovat se výtvarným uměním a vyzkoušet si různé techniky, jichž využívali staří mistři a využívají soudobí umělci. Dílny se uskuteční v ateliérech a expozicích Národní galerie v Praze a v jejich přilehlém okolí vždy od 10 do 16 hod. Na výtvarné dílny je třeba se přihlásit předem na níže uvedených kontaktech!

Kompletní nabídku dílen naleznete zde.

Cena jedné týdenní dílny: 2200 Kč – pokud není uvedeno jinak (cena zahrnuje výtvarný materiál, vstupy, obědy a odborné vedení).

 

  SCHWARZENBERSKÝ PALÁC
  Informace a rezervace na dílny ve Schwarzenberském paláci: tel.: 233 081 720–721
  nebo na e-mailové adrese: chmelova@ngprague.cz

NA SLUNEČNÍM KOČÁŘE
Dílna pro děti ve věku 6–9 let
Termín: 1.–4. 7. 2014
Cena dílny: 1800 Kč
Lektorky: Mgr. Jana Klímová, MgA. Anna Chmelová

SITUACE V (P)OHYBU
Dílna pro mládež 13+ let
Termín: 7.–11. 7. 2014
Lektoři: Mgr. Jana Domšová, Mgr. Jiří Raiterman

PŘÍBĚHY MOŘE
Dílna pro děti ve věku 9–12 let
Termín: 14.–18. 7. 2014
Lektorky: Mgr. Alena Kingham, MgA. Anna Chmelová

 


  


  KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ
  Informace a rezervace na dílny v Anežském klášteře: tel.: 221 879 225, 216, 217
  nebo na e-mailové adrese: sikova@ngprague.cz

KULATÝ HRANATÝ
Dílna pro děti ve věku 6–9 let
Termín: 7. 7.–11. 7. 2014
Lektorky: Mgr. Mariana Dufková, Mgr. Irena Záhorská

KŘÍŽEM KRÁŽEM STŘEDOVĚKEM
Dílna pro děti ve věku 10–14 let
Termín: 18. 8.–22. 8. 2014
Lektorky: MgA. Denisa Sedláková, Mgr. Romana Petráková


  VELETRŽNÍ PALÁC
  Informace a rezervace na dílny ve Veletržním paláci: tel.: 224 301 003
  nebo na e-mailové adrese: vzdelavani@ngprague.cz

GALERIE JAKO JEVIŠTĚ
Dílna pro mládež 13+ let
Termín: 18.–22. 8. 2014
Lektorky: MgA. Jana Machalíková, Barbora Šupová
HRANICE HER
Dílna pro děti ve věku 8–10 let
Termín: 18.–22. 8. 2014
Lektorky: Mgr. Šárka Matoušková, Mgr. Michaela Trpišovská
Taneční a pohybová dílna s Marcem Planceonem
Dílna pro mládež 13+ let
Termín: 25.–29. 8. 2014
Lektor: Marc Planceon

HRA O ČAS
Dílna pro mládež 12+ let
Termín: 25.–29. 8. 2014
Lektorky: Mgr. Šárka Matoušková, Mgr. Michaela Trpišovská


Pro děti

Program nejbližších 7 dní