Kontakty

Sídlo a korespondenční adresa
Národní galerie v Praze
Staroměstské nám. 12
110 15 Praha 1
IČ: 00023281
ID datové schránky: wx3j85b

Infocentrum NG
Národní galerie v Praze, Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Denně mimo pondělí 10-18 hod.
Tel.: (+420) 224 301 122
E-mail: info@ngprague.cz

Podatelna
Národní galerie v Praze, palác Kinských
Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
Úřední hodiny: po–čt 8–16.15 hod., pá 8–15 hod.

Tisková mluvčí
Mgr. Tereza Ježková
NG – palác Kinských
Tel.: (+420) 728 301 377
E-mail: tereza.jezkova@ngprague.cz

Valdštejnská jízdárna
Valdštejnská 3, Praha 1
Denně mimo pondělí 10-18 hod. 
Tel. (pokladna): (+420) 257 073 136
Tel. (lektorské odd.): (+420) 224 301 003 

Vedení Národní galerie v Praze

Generální ředitel
doc. Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D.
NG  palác Kinských
E-mail: genreditel@ngprague.cz

Kabinet generálního ředitele
Mgr. Eva Giese, pověřena vedením
NG – palác Kinských

Sekce evidence, administrace a ochrany sbírkového fondu
Mgr. Eva Balaštíková, ředitelka sekce

Sekce vědy, výzkumu a vědeckých informací
doc. PhDr. Filip Suchomel, Ph.D., ředitel sekce

Sekce prezentace, marketingu a komunikace
PhDr. Ing. Petr Kaiser, pověřen vedením
NG – palác Kinských
Tel.: (+420) 220 397 279
E-mail: petr.kaiser@ngprague.cz

Sekce ekonomicko–provozní
Ing. Ivona Přečková, ředitelka sekce
NG – Veletržní palác

Sbírky

Hlavní kurátor NG
Adam Budak
NG  palác Kinských, Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
Tel.: (+420) 778 528 605
E-mail: adam.budak@ngprague.cz
František Teplý, asistent hlavního kurátora
Tel.: (+420) 725 834 050
E-mail: frantisek.teply@ngprague.cz

Sbírka starého umění
ředitel sbírky: Marius Winzeler
NG  Šternberský palác, Hradčanské nám. 15, 118 00 Praha 1
Tel.: (+420) 233 090 537, (+420) 233 090 536 (sekretariát)
E-mail: marius.winzeler@ngprague.cz

Sbírka umění 19. století
ředitelka sbírky: Milena Kalinovská
NG  Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Tel.: (+420) 224 301 216, (+420) 224 301 803 (sekretariát)
E-mail: milena.kalinovska@ngprague.cz

Sbírka moderního a současného umění
ředitelka sbírky: Milena Kalinovská
NG  Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Tel.: (+420) 224 301 216, (+420) 224 301 803 (sekretariát)
E-mail: milena.kalinovska@ngprague.cz

Sbírka grafiky a kresby
ředitelka sbírky: PhDr. Alena Volrábová, Ph.D.
NG  palác Kinských, Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
Tel.: (+420) 220 397 232 
E-mail: alena.volrabova@ngprague.cz

Sbírka umění Asie a Afriky
ředitelka sbírky: Mgr. Markéta Hánová, Ph.D.
NG  palác Kinských, Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
Tel.: (+420) 222 321 445
E-mail: marketa.hanova@ngprague.cz

Odbor PR a marketingu
PhDr. Miroslav Krupička, vedoucí
NG – palác Kinských, Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
Tel.: (+420) 220 397 218
E-mail: miroslav.krupicka@ngprague.cz

Mezinárodní vztahy a partnerské programy
Lydie Raszková, vedoucí
NG  palác Kinských, Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
E-mail: lydie.raszkova@ngprague.cz

Oddělení vědy a výzkumu
PhDr. Jan Klípa, vedoucí oddělení
NG  Klášter sv. Anežky České, U Milosrdných 17, 110 00 Praha 1
Tel.: (+420) 221 879 201
E-mail: jan.klipa@ngprague.cz

Ediční oddělení
Mgr. Ivan Hartmann, vedoucí
NG – Šternberský palác, Hradčanské nám. 15, 118 00 Praha 1
Tel.: (+420) 233 090 544
E-mail: ivan.hartmann@ngprague.cz

Výstavní odbor
Mgr. Monika Stoneová, vedoucí
NG – Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Tel.: (+420) 778 715 458
E-mail: monika.stoneova@ngprague.cz

Obchodní odbor
PhDr. Marek Novobílský, vedoucí 
NG – Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Tel.: +420 602 421 222
E-mail: marek.novobilsky@ngprague.cz

Knihovna
vedoucí: PhDr. Martina Horáková
Hradčanské náměstí 15, Praha 1
Tel.: (+420) 233 090 533
Hodiny pro veřejnost: úterý, středa, čtvrtek 9.30-17 hod., pátek 9.30-16 hod.
E-mail: martina.horakova@ngprague.cz

Restaurátorské oddělení
pověřen vedením: Adam Pokorný
NG  Klášter sv. Anežky České, U Milosrdných 17, 110 00 Praha 1
Tel.: (+420) 222 316 995

Všeobecná účtárna
hlavní účetní: Jitka Ježková
NG  Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Tel.: (+420) 224 301 320
E-mail: jitka.jezkova@ngprague.cz

Hospodářská správa
vedoucí: Ing. Pavel Toušek
NG  Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Tel.: (+420) 224 301 026
E-mail: pavel.tousek@ngprague.cz

Oddělení lidských zdrojů
vedoucí: Mgr. Simona Fediuková
NG  Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Tel.: (+420) 224 301 147 
E-mail: hr@ngprague.cz

Pronájmy budov NG
Marie Zichová
Tel.: (+420) 224 301 243

E-mail: marie.zichova@ngprague.cz 

 

Oddělení vzdělávání a programů pro veřejnost 

Klášter sv. Anežky České
Schwarzenberský palác
Šternberský palác
Veletržní palác
Palác Kinských
Salmovský palác

Kontakty

Program následujících 7 dní