Komentované prohlídky

Samozřejmou součástí doprovodného programu k aktuálním výstavám a stálým expozicím jsou komentované prohlídky s autory výstav, kurátory, odbornými lektory a předními specialisty na danou problematiku. Komentované prohlídky mají často formát tzv. „hovorů o umění“, kdy výstavou provází její autor nebo lektor se zajímavými hosty (pamětníky, umělci, historiky umění, galeristy apod.). 

HUDBA JAKO ALEGORIE, SYMBOL A METAFORA
2. 11. od 15:00 s kurátorkou Andreou Steckerovou
Cena: základní 80 Kč, snížená 50 Kč (zahrnuto vstupné a poplatek za odborný výklad) / Doba trvání: 45–60 min. / Místo setkání: pokladny v přízemí Veletržního paláce

LUCIE SVOBODOVÁ, MAXWELLOVA ROVNICE
23. 11. s Lucií Svobodovou a Helenou Musilovou
16.30 – 16.45 SOUČASNÝ KUBISMUS: ozvěny, reminescence, interpretace - úvod ke komentované prohlídce
16.45 Lucie Svobodová a Helena Musilová, setkání s umělkyní a kurátorkou výstavy
Připravujeme přednášku o vztahu umění a techniky a vzájemných inspiracích těchto oborů.
Cena: základní 80 Kč, snížená 50 Kč (zahrnuto vstupné a poplatek za odborný výklad) / Doba trvání: 45–60 min. / Místo setkání: pokladny v přízemí Veletržního paláce


Pro dospělé a mládež

Program nejbližších 7 dní

Sobota
Pondělí
žádné programy
Úterý
16:30 - 18:00
Od gotiky po romantismus
Středa
Pátek
16:30 - 18:00
Od gotiky po romantismus