Komentované prohlídky

Samozřejmou součástí doprovodného programu k aktuálním výstavám a stálým expozicím jsou komentované prohlídky s autory výstav, kurátory, odbornými lektory a předními specialisty na danou problematiku. Komentované prohlídky mají často formát tzv. „hovorů o umění“, kdy výstavou provází její autor nebo lektor se zajímavými hosty (pamětníky, umělci, historiky umění, galeristy apod.). 

HUDBA JAKO ALEGORIE, SYMBOL A METAFORA
2. 11. od 15:00 s kurátorkou Andreou Steckerovou
Cena: základní 80 Kč, snížená 50 Kč (zahrnuto vstupné a poplatek za odborný výklad) / Doba trvání: 45–60 min. / Místo setkání: pokladny v přízemí Veletržního paláce

JIŘÍ SOZANSKÝ: 1984 ROK ORWELLA
12. 11. 2014 od 15.30 ve Veletržním paláci s Oldřichem Bystřickým a Petrem Kourou
Instalace umělce, tematizující totalitu a násilí s využitím torza objektu Veletržního paláce, zničeného požárem v roce 1974. Jiří Sozanský (*1946) představí objekty, fotografie, malby či videa. Výstavou provází kurátor pro vzdělávání Oldřich Bystřický a historik Petr Koura.
Cena: základní 80 Kč, snížená 50 Kč (zahrnuto vstupné a poplatek za odborný výklad) / Doba trvání: 45–60 min. / Místo setkání: pokladny v přízemí Veletržního paláce

LUCIE SVOBODOVÁ, MAXWELLOVA ROVNICE
23. 11. s Lucií Svobodovou a Helenou Musilovou
16.30 – 16.45 SOUČASNÝ KUBISMUS: ozvěny, reminescence, interpretace - úvod ke komentované prohlídce
16.45 Lucie Svobodová a Helena Musilová, setkání s umělkyní a kurátorkou výstavy
Připravujeme přednášku o vztahu umění a techniky a vzájemných inspiracích těchto oborů.
Cena: základní 80 Kč, snížená 50 Kč (zahrnuto vstupné a poplatek za odborný výklad) / Doba trvání: 45–60 min. / Místo setkání: pokladny v přízemí Veletržního paláce

Komentovaná prohlídka - FLUXUS - evropské festivaly 1962 - 1977
9.11.2014 15,30 hodin s kurátorem pro vzdělávání Oldřichem Bystřickým
Cena: základní 80 Kč, snížená 50 Kč (vstupné i poplatek za výklad) Místo setkání: U pokladny ve foyer Veletržního paláce
Délka trvání: 30 - 60 minut

 


Pro dospělé a mládež

Program nejbližších 7 dní

Pondělí
žádné programy
Čtvrtek
Pátek
žádné programy
Sobota
žádné programy
Neděle
žádné programy