Klub patronů NG


Vítejte v dobré společnosti!

Cílem Klubu patronů a mecenášů Národní galerie v Praze je vytvářet prostředí pro setkávání, sdílení, vzdělávání a inspiraci těch, které spojuje nadšení pro výtvarné umění, design a architekturu a kteří mají vliv na formování a směřování moderní společnosti.

Chceme podporovat kulturu mecenášství, jež byla v naší společnosti uměle přetržena, a vytvořit tak platformu pro výměnu názorů, idejí a vizí.

Klub patronů NG nabízí tři kategorie členství, které členy opravňují k využití široké škály benefitů:

  • Bronzový patron
  • Stříbrný patron
  • Zlatý patron

V současné době mezi členy Klubu Patronů NG patří tyto společnosti: Komerční banka, Pudil Family Foundation, Innogy, Net4Gas, Würth a AK PKK. 

Všem členům Klubu patronů NG nabízíme účast na třech speciálních společenských akcích ročně, možnost soukromých komentovaných prohlídek, volné vstupenky do Národní galerie v Praze, karty Klubu patronů NG opravňující k neomezenému vstupu, certifikáty v závislosti na úrovni partnerství a poděkování jak na webových stránkách, tak ve vstupních prostorách budov Národní galerie v Praze. Vyšší kategorie členství umožňují také bezplatný pronájem prostor pro společenskou akci. 

 

Zvažujete-li vstup do Klubu patronů NG, kontaktujte prosím:

Lydie Raszková
Vedoucí Oddělení mezinárodních vztahů a partnerských programů
+420 773 762 547
lydie.raszkova@ngprague.cz
klubpatronu@ngprague.cz

Podpořte NG

Program následujících 7 dní