Návrat Rembrandta: Učenec ve studovně


Datum konání: 22.09.2014 - 31.12.2016
Místo konání: Šternberský palác

Téměř rok trvalo restaurování jediného Rembrandtova obrazu na území České republiky, který se nyní vrací zpět do expozice ve Šternberském paláci. Rozsáhlý výzkumný a restaurátorský projekt byl plně finančně podpořen prestižním patronem – společností Bank of America Merrill Lynch.

Vystavení restaurovaného Rembrandtova obrazu doprovází projekt After Rembrandt, v němž budou postupně prezentována díla čtyř současných autorů (Štefan Tóth, Jakub Špaňhel, Vladimír Véla, Alžběta Josefy, Zdeněk Trs, Tomáš Němec) vytvořených jako umělecké reflexe Rembrandtovy malby. Obrazy, které budou nainstalovány naproti Rembrandtovu dílu jsou  shodného formátu, ostatní je věcí umělecké invence. Tato  recepce (či apropriace) starých mistrů je v  umění standardním jevem a mnoho renomovaných galerií programově propojuje tzv. staré umění s uměním současným.  Národní galerie v Praze v některých výstavních projektech a doprovodných programech nejen že hledá paralely v různých časových vrstvách umění, ale přímo iniciuje vznik osobitých reflexí návštěvníků všech věkových kategorií. Cílem je ukázat veřejnosti, že staré umění je stálým inspiračním zdrojem pro nové generace umělců, že má svůj potenciál a význam pro dnešní dobu, že nejde jen o artefakty zakonzervované na zdech výstavních sálů.

Dílo Zdeňka Trse je vystaveno do 30. 4. 2016
Následovat bude od 2. 5. 2016 reflexe Tomáše Němce

Programy pro školy a zájmové skupiny

Osobnosti holandské malby 17. století  - Studenti budou s lektorem diskutovat o postavení umělce ve zmíněné době, zamyslí se nad tím, pro koho a co malíř tvořil a jak byl oceňován současníky. Program pro ZŠ II. st. a SŠ

Rembrandt a jeho žáci – umělci, kteří prošli Rembrandtovým ateliérem a jejich díla v expozici Šternberského paláce, Rembrandt jako mistr – učitel,  praxe a provoz v Rembrandtově dílně. Program pro SŠ a zájemce z řad veřejnosti.

Kdo to asi byl? - portrétní malba – sestavujeme příběhy ze života zobrazených lidí. Program pro MŠ a1. st. ZŠ

Učedníkem v Rembrandtově ateliéru – pojďte se proměnit v učedníky malířství. S paletou a skicářem podnikneme studijní cestu obrazárnou, nahlédneme do dalekých krajin, budeme zkoumat tváře a obdivovat zátiší. V ateliéru pak budeme realizovat „objednávku“ bohatého měšťana a malovat obraz. Program pro MŠ a l. stupeň ZŠ

Cena: 20-30 Kč / 1 žák při skupině 20 a více osob + vstupné 20 Kč/ 1 žák/ 400-600 Kč /  skupina žáků menší než 20 osob + vstupné 20 Kč/ 1 žák / Doba trvání: 60-90 min. /Rezervace: dva týdny předem na tel. 233 090 542, 43 nebo e-mail: sp.educ@ngprague.cz

Holandské malířství 17. století v NG v Praze – otázky a hádanky pro starší žáky.Interaktivní průvodce. K zakoupení v galerijním obchodě.

Lektorské oddělení Sbírky starého umění Národní galerie v Praze, Šternberský palác, Hradčanské nám. 15, Praha 1. Informace na tel: 233 090 542, 43, e-mail: sp.educ@ngprague.cz; www.ngprague.cz 

Vstupné v rámci stálé expozice Šternberského paláce. Více informací zde.

Otevírací doba
Denně mimo pondělí 10.00–18.00
Adresa
Šternberský palác, Hradčanské náměstí 15, Praha 1

Doprava
Metro A – Malostranská. Tramvaj 12, 18, 20, 22 – Malostranská. Tramvaj 22 – Pražský hrad
Přiložené soubory
tz-navrat-rembrandta.doc (Tiskové zpravodajství)
press-release-9.doc (Press release)
Kurátor
Doporučené produkty
Dutch Paintings of the 17th and 18th Centuries
Stefan Bartilla – Hana Seifertová – Anja K. Ševčík (eds.)
700 Kč
Stálé expozice

Program následujících 7 dní