Alfons Mucha: Slovanská epopej


Datum konání: 10.05.2012 - 31.12.2016
Místo konání: Veletržní palác

Alfons Mucha (1860–1939), světově nejproslulejší český moderní umělec, získal mezinárodní slávu v Paříži na přelomu 19. a 20. století díky své originální secesní dekorativní tvorbě. Smysl vlastního života ale spatřoval v jiném díle, jež považoval za mnohem závažnější – v souboru dvaceti monumentálních obrazů Slovanská epopej, na němž pracoval v letech 1912–1926. Dokončený cyklus byl jako celek poprvé představen pražské veřejnosti na podzim roku 1928 u příležitosti oslav deseti let samostatnosti československého státu ve Velké dvoraně tehdy právě dobudovaného Veletržního paláce. Do téhož prostoru se nyní vrátil. Současná instalace vychází z Muchova původního obsahového rozvržení Slovanské epopeje, z časového sledu jednotlivých témat. Odkrývá vnitřní vazby mezi obrazy, podtrhuje rytmus cyklu a vyzdvihuje hlavní záměr rozsáhlého díla, do něhož Mucha po léta vkládal své nejlepší schopnosti.

Kurátor: Karel Srp

Výstavu pořádá Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy.

Sleva 20 % ze základního vstupného pro držitele OpenCard.

Na výstavu se nevztahují slevy, které poskytuje Národní galerie v Praze.

Dne 28. října 2016 volný vstup na výstavu Alfons Mucha: Slovanská epopej v rámci oslav státního svátku.

Otevírací doba
Denně mimo pondělí 10.00–18.00.

Vstupné
Základní180 Kč
Snížené90 Kč
Školní skupiny20 Kč
Adresa
Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7

Doprava
Metro C – Vltavská
Tram 6, 17 – Veletržní palác
Tram 1, 6, 8, 12, 17, 25, 26 – Strossmayerovo náměstí
Související fotografie
Přiložené soubory
tz-alfons-mucha_slovanska-epopej.pdf (TZ Alfons Mucha_Slovanská epopej)
tz-slovanska-epopej_prodlouzeni.doc (TZ Slovanská epopej_Prodloužení)
Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní