90. výročí založení Sbírky francouzského umění 19. a 20. století


Datum konání: 03.02.2014 - 31.12.2014
Místo konání: Veletržní palác

Utváření kolekce francouzské umění je spjato s rozvojem moderního českého umění a jeho zájmem o dění v pařížském uměleckém prostředí. Poznání francouzské tvorby  zprostředkoval zejména Spolek výtvarných umělců Mánes v Praze. Roku 1902 uspořádal dvě výstavy zásadního významu: první byla věnována sochaři Augustu Rodinovi, druhá pod názvem Moderní francouzské malířství. V roce 1907 představil Umění impresionistů a postimpresionistů , o dva roky později se česká veřejnost seznámila s dílem sochaře Emila Antoina Bourdella .  Roku 1910 z výstavy francouzských Nezávislých (Les Indépendants) získán obraz Andrého Deraina Koupání (1908).

Rozhodující byl rok 1923, kdy  československý stát zakoupil významný soubor obrazů, plastik, kreseb a grafických konvolutů z rozsáhlé výstavy Francouzské umění 19. a 20. století  pořádané rovněž SVU Mánes. Protektorem této zásadní události se stal prezident T. G. Masaryk. Rozšířením původního výběru byli pověřeni historik a kritik výtvarného umění V.V. Štech a Václav Nebeský, uznávaný sběratel a historik Vincenc Kramář, ředitel Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění, malíř Emil Filla, a předseda SVU Mánes architekt Otakar Novotný. V Paříži vybrali další významná díla v galeriích a sbírkách Ambroise Vollarda, Paula Rosenberga, Paula Cassiera, Daniela- Henry Kahnweilera, Waltera Halvorsena aj.

Později ve 30. letech obohatila státním nákupem sbírku některá díla Pierra Bonnarda, Marca Chagalla, Maurice Utrilla. A stěžejní dílo Paula  Gauguina   Bonjour, Monsieur Gauguin (1889)  z výstavy „Od Maneta po dnešek“ (SVU Mánes) v roce 1937. Po druhé světové válce došlo k omezení akviziční činnosti, přesto se však podařilo získat několik důležitých děl umělců Edgara Degase, Claude Moneta a Henriho Laurense. Soubor Národní galerie v Praze významně obohatila roku 1960 část proslulé kolekce Vincence Kramáře, především o díla kubistického období Pabla Picassa, Georgese Braqua a Andrého Deraina. Další významnou akvizicí se stala v roce 2009 malba Paula Signaca  Parník  L´Hirondelle na Seině (1901)zakoupená Českým státem.

Sbírka francouzského umění vznikla na základě předem stanoveného záměru představit určující vývojové proměny francouzského umění od romantismu 19. století k umělcům otevírajícím cestu umění 20. století.

Charakterizuje ji myšlenková sevřenost a komornost, reprezentativnost a mimořádná kvalita děl. Je však rovněž historickým dokladem o formování francouzsko-českých kulturních vztahů.

 

Cyklus komentovaných prohlídek k 90. výročí založení Sbírky francouzského umění 19. a 20. století

30. března 2014 od 14.30 hodin
Hledání nových řádů – Paul Cézanne, Paul Gauguin, Vincent van Gogh
Přednáší kurátorka Sbírky francouzského umění PhDr. Olga Uhrová

29. dubna 2014 od 16.15 hodin
Picasso, Braque a české umění
Přednáší Prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. ředitel Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky

CENA: zvýhodněné vstupné 80,- Kč / 50,- Kč (studenti a senioři od 65 let) za vstup i program, bez rezervace, změna programu vyhrazena

INFORMACE: tel. 224 301 003 e-mail: vzdelavani@ngprague.cz www.ngprague.cz

Lektorské oddělení Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze
Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 PRAHA 7 - Holešovice
Metro C - Vltavská, TRAM č. 12, 14, 17 - Veletržní

Otevírací doba
Denně mimo pondělí 10:00-18:00
Adresa
Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7

Doprava
tram č. 1, 5, 26 - stanice Strossmayerovo nám. / tram. 1, 12, 17, 24 - zast. Veletržní palác / metro C - stanice Vltavská.
Změna trasy linky v úseku Nádraží Holešovice - Veletržní palác: V denním provozu budou zavedeny linky náhradní autobusové dopravy X24 (v trase Nádraží Holešovice – Výstaviště Holešovice – Veletržní palác), která bude v provozu pouze v omezeném rozsahu.
V okolí Veletržního paláce jsou modré zóny. Zaparkovat lze v boční ulici Heřmanova, kde je oranžová zóna s placeným stáním.
Související fotografie
Kurátor
Související doprovodné programy
Stálé expozice

Program nejbližších 7 dní

Pátek
žádné programy
Sobota
žádné programy
Neděle
žádné programy
Pondělí
žádné programy
Úterý
žádné programy