Contacts
Generální ředitel
Ředitelé sbírek
PhDr. Alena Volrábová, Ph.D.
ředitelka Sbírky grafiky a kresby
Profil
Mgr. Markéta Hánová, Ph.D.
ředitelka Sbírky umění Asie a Afriky
Profil
Dr. phil. Marius Winzeler
ředitel Sbírky starého umění
Profil
Milena Kalinovská
ředitelka Sbírky moderního a současného umění
Profil
Kurátoři
Adam Budak
kurátor speciálních projektů
Profil
Lektoři
Mgr. Jitka Handlová
kurátorka pro edukační činnost
Profil
Mgr. Jana Klímová
kurátorka pro edukační činnost
Profil
MgA. Anna Chmelová
kurátorka pro edukační činnost
Profil
Mgr. Hana Dočkalová
kurátorka pro edukační činnost
Profil
Mgr. Hana Rosenkrancová
kurátorka pro edukační činnost
Profil
Marina Hořínková
kurátorka pro edukační činnost
Profil
Daniel Hochmuth
kurátor pro edukační činnost
Profil
Jindra Veselská
kurátorka pro edukační činnost
Profil
Mgr. et MgA. Oldřich Bystřický
kurátor pro edukační činnost & vedoucí oddělení vzdělávání a programů pro veřejnost
Profil
Mgr. Barbora Škaloudová
kurátorka pro edukační činnost
Profil
Michaela Trpišovská
kurátorka pro edukační činnost
Profil
Další odborní pracovníci
Contact objects

Program of following 7 days

Wednesday
no programs
Thursday
no programs
Friday
no programs
Saturday
no programs
Sunday
no programs
Monday
no programs
Tuesday
no programs