Děti 10 - 14 let

ATELIÉR V ANEŽSKÉM KLÁŠTEŘE

září 2014 - červen 2015
Jednou za 14 dní ve středu od 15.30 do 17.30
Ukázková lekce zdarma 17. 9. (rezervace nutná)

Termíny dílen: 24. 9., 8. 10., 22. 10., 5. 11., 19. 11., 3. 12., 17. 12., 7. 1., 21.1. a 4. 2. 
Cyklus zahrnuje 10 návazných lekcí, ale je otevřen i příležitostným zájemcům.

Přijďte k nám objevit vzrušení a radost z tvorby a pomocí hry a experimentování si osvojit klasické i netradiční výtvarné techniky! Středeční výtvarný ateliér pod vedením MgA. Denisy Sedlákové nabízí starším dětem (cca 10-14 let) každých 14 dní pravidelné setkání v tvůrčím prostředí Anežského kláštera a jeho dílny. Výtvarné činnosti jsou zaměřeny na rozvoj všestranných výtvarných dovedností dětí, s důrazem na kresbu a prostorovou představivost, a jsou volně inspirované gotickým malířstvím, sochařstvím i architekturou kláštera a blízkého okolí. Ochutnávku z minulých akcí najdete na FB pod názvem „Ateliér v Anežském klášteře“. 

Cena: předplatné na pololetí (10 lekcí) 1300,- Kč (zahrnuje vstup do expozice, odborné vedení, výtvarný materiál)
Cena jednotlivé lekce: 150,- Kč
Doba trvání: 120 min
Místo setkání: vedle pokladen

Informace a rezervace: Lektorské oddělení Národní galerie v Praze, Sbírka starého umění - Klášter sv. Anežky České (U Milosrdných 17, 110 00, Praha 1 - Staré Město); kontakt: ak.educ@ngprague.cz nebo na čísle 221 879 216, 225. Rezervace nutná.
Doprava: metro A - Staroměstská, metro B - Náměstí Republiky, tram 5, 8, 24, 26 zast. Dlouhá třída, tram 17 zast. Právnická fakulta, bus 207 zast. Nemocnice Na Františku nebo Dlouhá třída

Pro děti

Program následujících 7 dní

Neděle
žádné programy
Pondělí
žádné programy
Středa
Pátek
žádné programy