Národní galerie v Praze zahajuje program zlepšování návštěvnických služeb
28.02.2017

Národní galerie v Praze dlouhodobě usiluje o zkvalitnění svých služeb pro návštěníky a širokou veřejnost. Nedávné uzavření výstavních prostor se stalo dalším podnětem k zintenzivnění tohoto úsilí. Proto bude vedení Národní galerie zvyšovat kapacity pro monitorování spokojenosti návštěvníků výstavních prostor a provozů a na jejich základě bude přijímat konkrétní opatření.   

Prvním krokem bude aktivizace informačního a kontaktního místa NG, kam se budou moci návštěvníci obracet se svými náměty, přáními, doporučeními či stížnostmi. NG plánuje též daleko intenzivněji komunikovat s návštěvníky například prostřednictvím dotazníkových šetření a anket.

Národní galerie v Praze si klade za cíl průběžně zlepšovat informační servis a všestrannou péči o návštěvníky, v čemž bude spolupracovat také s novou bezpečnostní agenturou, jejíž zaměstnance plánuje NG odborně školit. 

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní