KNIHA FRANTIŠEK FRANK FRANTÍK FRANCOIS KUPKA SBÍRÁ OCENĚNÍ
06.05.2014

V roce 2013 vydala Národní galerie v Praze originální publikaci FFFF Kupka nabízející netradiční setkání s dílem průkopníka abstraktního umění Františka Kupky. Kniha je novým typem publikace – nabízí čtenáři zážitek blízký dojmu ze setkání s originály Kupkových pláten, která člověka ohromí barevností a soustředěnou energií. Mottem knihy je: „Listuj, dívej se, představ si...“

Kniha FFFF Kupka získala v prestižní soutěži Czech Grand Design druhé místo v kategorii grafický designér roku. Výroční ceny Akademie designu České republiky/ Ceny Czech Grand Design mají za cíl upozornit veřejnost, odbornou i laickou, na mimořádné činy v oblasti designu. Jsou možností ocenit a medializovat práci konkrétních tvůrců a pomoci široké veřejnosti lépe se orientovat na scéně českého designu.

Další ocenění získala publikace v soutěži Nejkrásnější české knihy vyhlašované Památníkem národního písemnictví ve spolupráci s Ministerstvem kultury. Letos se koná 49. ročník této soutěže. Hlavním kritériem výběru knih je jejich výtvarné a grafické zpracování. Ocenění Nejkrásnější česká kniha roku slouží k vzestupu kvality vydávaných knih. Slavnostní vyhlášení soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2013 proběhlo ve středu 23. dubna 2014 a kniha FFFF Kupka získala druhé místo v kategorii učebnice a didaktické pomůcky v tištěné podobě.

 

Více o knize František Frank Frantík François Kupka

Publikace FFFF Kupka prezentuje inspirativní pohledy na pět stěžejních malířových děl ze sbírek Národní galerie v Praze. „Poukazuje na jednotlivé vztahy mezi obrazy a poodkrývá charakteristické motivy Kupkova malířského zkoumání,“ vysvětluje jedna z autorek Lucie Štůlová Vobořilová. Kniha je založena na vizuálním účinku vybraných uměleckých děl a jejich detailů, na atraktivitě drobných aktivizujících prvků (animační fólie, průřezy atd.) a pečlivě vybraných citacích vlastních slov Františka Kupky. Kniha je tak záměrně koncipována téměř bez doprovodného textu. Co je vyslovitelné o obrazech, o tom promlouvá v knize sám jejich autor František Kupka.

Při přípravě knihy autorky zúročily svoje dlouholeté zkušenosti s prací s návštěvníky Národní galerie. Dlouhodobě se věnují zprostředkování umění. Pracují se všemi věkovými kategoriemi a sledují, co návštěvníky galerie zajímá, pobízí k úvahám a inspiruje. Vizuálně atraktivní a inspirativní publikace je určena dospělým i dětem, kteří chtějí obrazy prozkoumat a objevit zajímavé souvislosti. Nabízí více rovin vnímání, které čtenář nalézá podle svého věku i zájmu. Kniha je tak místem k opakovanému setkávání s Františkem Kupkou a jeho fascinujícími díly.

 

 

Autorky knihy:
Barbora Škaloudová,
Lucie Štůlová Vobořilová,
Michaela Trpišovská

 

Kontakt pro získání dalších informací:
Lektorské oddělení,
Národní galerie v Praze,
tel: 224 301 007,
e-mail: vzdelavani@ngprague.cz

 

Autoři grafické koncepce:
Petr Cabalka & Filip Nerad,
Anymade Studio,
www.anymadestudio.com

 

Kontakt pro novináře:
Eva Kolerusová, tisková mluvčí
tel.: 222 321 459, mob.: 724 501 535
e-mail: kolerusova@ngprague.cz
www.ngprague.cz

 

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní