Inventář nejstarší části sbírky plakátů Archivu NG zpřístupněn online
06.03.2018

Archiv Národní galerie v Praze nově zpracoval a zveřejnil inventář nejstarší části sbírky plakátů na webových stránkách.  

Jedná se o inventář prvního tisíce plakátů z celkového počtu téměř sedmi tisíc exemplářů. Tento inventář je první z řady, postupně budou publikovány i inventáře dalších částí sbírky. Přesto, že sbírka nebyla budována chronologicky, nalezneme v této části největší podíl nejstarších plakátů (soubor plakátů Krasoumné jednoty, plakáty SVU Mánes, nejstarší plakáty Národní galerie a další).

Všechny plakáty jsou umístěny na pracovišti Archivu Národní galerie ve Veletržním paláci, kromě části souboru plakátů Krasoumné jednoty (označené v inventáři  přírůstkovým číslem AA), která se nachází  na pracovišti Archivu Národní galerie ve Schwarzenberském paláci. Inventář je nyní k dispozici na webových stránkách ZDE

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní