220. výročí oslavilo s Národní galerií 30 tisíc návštěvníků

Od 5. do 7. února Národní galerie slavila své 220. výročí volným vstupem. Celkem prošlo sedmi jejími objekty na 30 tisíc návštěvníků.

V pátek 5. února 2016 zahájila Národní galerie oslavy 220 let od svého založení.  Jubilejní sezónu zahájili během večerního Grand Openingu společně s generálním ředitelem Jiřím Fajtem vystavující umělci – slavný čínský konceptualista Aj Wej-wej, klíčová osobnost současného senegalského umění El Hadji Sy a Jiří David, který sklidil se svojí Apoteózou velký úspěch na loňském bienále výtvarného umění v Benátkách. Veletržní palác zcela zaplnilo přes 5 tisíc návštěvníků.

Od pátku do neděle zpřístupnila galerie zdarma všechny své dlouhodobé expozice i aktuální výstavy. Celkem prošlo sedmi objekty Národní galerie na 30 tisíc lidí. Největší popularitě se těšil již tradičně Veletržní palác následovaný Valdštejnskou jízdárnou s výstavou Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí a palácem Kinských. Tam byla v pátek otevřena hlavní expozice jubilejní výstavy Velkorysost. Umění obdarovat, která poprvé propojuje všechny galerijní sbírky a oživuje jednotlivé stálé expozice intervencemi současného světového umění. 

Expozice
Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200-1550
Klášter sv. Anežky České, U Milosrdných 17, Praha 1
Více informací
Umění 19. století od klasicismu k romantismu
Salmovský palác, Hradčanské náměstí 2, Praha 1 - Hradčany
Více informací
Sbírka starého umění
Šternberský palác, Hradčanské nám. 15, 118 00 Praha 1
Více informací
Baroko v Čechách
Schwarzenberský palác, Hradčanské nám. 2, Praha 1
Více informací
Valdštejnská jízdárna
Valdštejnská 3, Praha 1
Více informací
Umění Asie
Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, Praha 1
Více informací
Sbírka moderního a současného umění
Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7
Více informací
Výstavy
Stálé expozice

Program následujících 7 dní

Pondělí
žádné programy
Úterý
žádné programy