PhDr. Zdenka Klimtová
kurátorka pro edukační činnost

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE:

1982  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor orientalistika – bengálština, absolutoriun

Kurátorka Sbírky umění Asie a Afriky Národní galerie v Praze se zaměřením na umění jižní a jihovýchodní Asie. Zabývá se také asijským textilem se specializací na orientální koberce.

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

- Zdenka Klimtová, Orientální koberce z českých soukromých sbírek, (kat. výst.), Západočeské muzeum v Plzni 2004.

- Zdenka Klimtová, Kavkazské koberce – Caucasian Rugs, (kat. výst.), Národní galerie v Praze 2006.

- Zdenka Klimtová – Dagmar Pospíšilová, Jsi bytost pozemská či nebeská? Žena v indické výtvarné tradici, (kat. výst.), Moravské zemské muzeum, Brno 2010.

- Dagmar Pospíšilová – Zdenka Klimtová, Otokar Feistmantel (1848–1891) and the Indian Collection of the Náprstek Museum, National Museum, Praha 2011.

 

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST:

- Obraz Buddhy Šákjamuniho v asijském umění, Národní galerie v Praze 1996

- Kavkazské koberce, Národní galerie v Praze 2006–2007

- Jsi bytost pozemská či nebeská? Žena v indické výtvarné tradici (spoluautorka), Národní muzeum, Praha 2007 – Moravské zemské muzeum, Brno 2010.

 

KONTAKT:

zdenka.klimtova@ngprague.cz

tel.: 224 810 758, l. 271

Výstavy v národní galerii
Zimní variace
Datum konání: 06.12.2016 - 05.03.2017
Více informací
Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní