PhDr. Petra Zelenková, Ph.D.
kurátorka

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE:

1996–2008Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor dějiny umění, magisterské a doktorské studium

2000–2003 práce pro Centrum biblických studií (ÚKS AV ČR)

od 2000 NG, kurátorka grafiky. Specializace na barokní bohemikální a německou grafiku a kresbu, ikonografii a univerzitní teze.

2002  stipendium Dr. Alfreda Badera

2004 a2005  tříměsíční pobyt na Institutu für Kunstgeschichte, Universität Wien (Ernst Mach Stipendium).

Spoluřešitelka výzkumných projektů Slezsko - Perla v Koruně české a Karel Škréta. Doba a dílo.

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

- Petra Zelenková, Barokní grafika 17. století v zemích Koruny české. Seventeenth-Century Baroque Prints in the Lands of the Bohemian Crown, Praha 2009.

- Petra Zelenková, Karel Škréta a jeho současníci jako inventoři grafiky, in: Lenka Stolárová – Vít Vlnas, Karel Škréta. Dílo a doba, (kat. výst.) / Karel Škréta and His Contemporaries as Designers of Prints, in: Karel Škréta. His Work and his Era, Národní galerie v Praze 2010, s. 367–419.

- Petra Zelenková, Universitní these pražské a olomoucké university ze 17. století uložené v Staats- und Stadtbibliothek Augsburg, in: Petronilla Cemus – Richard Cemus SJ, Bohemia Jesuitica 1556–2006, Praha–Würzburg 2010, s. 1255–1277.

- Petra Zelenková, Martin Antonín Lublinský (1636–1690) jako inventor grafických listů. Pohled do středoevropské barokní grafiky druhé poloviny 17. století, Praha 2011.

- Petra Zelenková, Skrytá tvář baroka. Grafika 17. století v českých zemích. A Hidden Face of the Baroque: 17th-Century Prints in the Czech Lands, (kat. výst.), Praha 2011.

 

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST:

- Slezsko – Perla v Koruně české, Muzeum Miedzi w Legnicy – Národní galerie v Praze 2006–2007 (kurátorka grafiky)

- Karel Škréta (1610–1674). Dílo a doba, Národní galerie v Praze 2010 (kurátorka grafiky)

- Skrytá tvář baroka. Grafika 17. století v českých zemích, Národní galerie v Praze, Praha 2011 (autorka výstavy)

 

KONTAKT:

petra.zelenkova@ngprague.cz

tel.: +420 220 397 256

GSM: +420 724 508 463

Výstavy v národní galerii
Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní