PhDr. Olga Kotková, Ph.D.

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE:

1990  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

2013  Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, zakončeno doktorské studium

Kurátorka Sbírky starého evropského umění (německé, rakouské a nizozemské malířství a sochařství 14.–16. století, vlámské malířství 17.–18. století)

Odborné zaměření: německé, rakouské a nizozemské malířství a sochařství 15.–16. století, vlámské malířství 17. století, rudolfinské malířství (Roelandt Savery)

Řešitelka či spoluřešitelka grantových a výzkumných projektů, např: Západoevropské a středoevropské sochařství 13.–16. století ve sbírkách Národní galerie v Praze a ve veřejných sbírkách České republiky (GA ČR), German and Austrian Painting of the 14th–16th Centuries from the Collections of the National Gallery in Prague (GA ČR); Nizozemské malířství ze sbírek Národní galerie v Praze 1480–1600. Technologický průzkum (MK ČR), Netherlandish Painting 1480–1600 from the Collections of the National Gallery in Prague (GA ČR). Zahraniční stáž (dlouhodobý pobyt): Netherlands Institute for Advanced Study, Wassenaar, Mellon Fellow (1997–1998)

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST – výběr:

- Olga Kotková, National Gallery in Prague. Netherlandish Painting 1480–1600. Illustrated Summary Catalogue I/1, Praha 1999.

- Olga Kotková, ‘The Feast of the Rose Garlands’: what remains of Dürer?, in: The Burlington Magazine 144, 2002, s. 4–13.

- Olga Kotková, A new Investigation of the Venus and Cupid in Vulcan´s Forge by Maerten van Heemskerck (National Gallery, Prague), in: Hélène Verougstraete – Jacqueline Couvert (eds.), La peinture ancienne et ses procédés XI. Colloque XV, Leuven – Paris – Dudley 2006, s. 189–195.

- Olga Kotková (ed.), Albrecht Dürer: Růžencová slavnost 1506–2006 (kat. výst. Národní galerie v Praze), Praha 2006.

- Olga Kotková, National Gallery in Prague. German and Austrian Painting of the 14th–16th Centuries. Illustrated Summary Catalogue II/1, Praha 2007.

- Olga Kotková, Bohemia, in: Till-Holger Borchert, Van Eyck to Dürer. Early Netherlandish Painting and Central Europe 1430–1530, (kat. výst.), Groningemuseum Bruges, Gent 2010, s. 464–473. (též německá, francouzská a nizozemská verze)

- Olga Kotková (ed.), Roelandt Savery, (kat. výst. Národní galerie v Praze – Broelmuseum Kortrijk), Praha 2010.

 

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST:

- výstava Roelandt Savery. Malíř ve službách Rudolfa II. Národní galerie v  Praze, Schwarzenberský palác – Broelmuseum Kortrijk (2010–2011).

- výstava Flemish paintings of the 17th Century from the National Gallery in Prague (6 míst konání v Japonsku; 2007–2008)

- výstava Albrecht Dürer: Růžencová slavnost 1506–2006. Národní galerie v Praze, Valdštejnská jízdárna (2006)

 

KONTAKT:

olga.kotkova@ngprague.cz

tel: +420 233 090 565

GSM: +420 606 795 878

 

Výstavy v národní galerii
Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní