PhDr. Martina Jandlová Sošková, Ph.D.

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

2000 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor dějiny umění, absolutorium

2008 obhajoba disertační práce tamtéž

v letech 1998 a 2001 získala Baderovo stipendium; v roce 2005 (září−prosinec) stipendium na Institut national d´Histoire de l´Art, Paris

od 2000 Národní galerie v Praze, Sbírka starého umění, kurátorka (německé, rakouské a francouzské malířství a sochařství 17.−18. století); soustřeďuje se na malířství 17. století a portrétní produkci 17. a 18. století

PUBLIKAČNÍ ČINNOST − Výběr

Martina Sošková, Emperor Leopold I in Allegorical Dress from the Equestrian Ballet La Contesa dell´Aria e dell´ Acqua, Bulletin of the National Gallery in Prague X, 2000, s. 69−73.

Martina Sošková, [7 katalogových hesel]: in: V. Vlnas (ed), [Kat. výst.] Sláva barokní Čechie. Praha 2001.

Martina Sošková, Anton Fugger na podobizně z Národní galerie v Praze, in: P. Přibyl, M. Sošková, E. Ziková (eds.), In Italiam nos fata trahunt, sequamur. Sborník příspěvků k 75. narozeninám PhDr. Olgy Pujmanové, Praha 2003, s. 135−139.

Martina Sošková, Portréty v divadelních kostýmech ze zámku v Hrádku u Nechanic v kontextu portrait historié, Umění LI, 2003, s. 292−305.

Martina Sošková, Reprezentace. Teatralita. Portrait historié, in: O. Fejtová, V. Ledvinka , J. Pešek, V. Vlnas (eds.), Barokní Praha. Barokní Čechie 1620-1740. Sborník příspěvků z vědecké konference o fenoménu baroka v Čechách. Praha Anežský klášter a Clam-Gallasův palác, 24. – 27. září 2001, Praha 2005, s. 905−914.

Martina Jandlová Sošková, Die Aufweckung der Tochter des Jairus und die Aufweckung des Lazarus, Bulletin of the National Gallery in Prague XVI−XVII, 2006−2007, s. 63−69.

Martina Jandlová, [4 katalogová hesla], in: Borggrefe – M. Bischoff (eds.), [Kat. výst.], Hans Rottenhammer – begehrt, vergessen, neu entdeckt. Lemgo – Praha 2008−2009

Martina Jandlová Sošková, [12 katalogových hesel], in: Andrea Rousová (ed.), [Kat. výst.], Tance a slavnosti 16.-18. století. Praha 2008.

Martina Jandlová Sošková [12 hesel + 1 příloha], in: František Šuman (ed.) Mistrovská díla děčínské obrazárny na thunovském zámku, Děčín 2014.

Martina Jandlová Sošková, František Šuman, The Thun „Hochgräflichen Galerie“: Tracing Works in the 1814 Inventory and their History after 1945, Bulletin Národní galerie v Praze XXIV, 2014, s. 78−96.

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST

2001: kurátorská spolupráce na projektu výstavy Sláva barokní Čechie (kurátorka expozice v Obrazárně Pražského hradu), autora a kurátora Víta Vlnase

2008: kurátorka reprízy souborné výstavy díla Hanse Rottenhammera, autora Heinera Borggrefa, která se konala v Schloss Brake v Lemgu (2008) a pod názvem „Hans Rottenhammer (1564−1625) − žádaný − zapomenutý − znovu objevený“ ve Šternberském paláci Národní galerie v Praze (16. 12. 2008 − 22. 2. 2009)

KONTAKT

martina.jandlova@ngprague.cz

Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní

Čtvrtek
žádné programy
Pátek
žádné programy
Sobota
žádné programy
Pondělí
žádné programy
Úterý
Středa
žádné programy