PhDr. Jan Klípa, Ph.D.

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor dějiny umění

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, obor ekumenická teologie

Věnuje se dějinám umění středověku (se specializací na středoevropskou deskovou malbu14. a15. století) a vztahu umění a liturgie (s důrazem na období středověku a na soudobé koncepty liturgického prostoru). Přednáší na ETF UK v Praze.

od 2004  Národní galerie v Praze

od 2010  NG, Sbírka starého umění – oddělení českého umění, kurátor

od 2012  tajemník referátu pro vědu a výzkum

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Mateusz Kapustka – Jan Klípa et al. (eds.), Slezsko – perla v české koruně. Historie, kultura, umění, Národní galerie v Praze, Praha 2007. (též v německé, anglické a polské jazykové mutaci)

Jan Klípa, The Madonna of Vyšší Brod and the Madonna of Wrocław and their Donors, in: Biuletyn Historii Sztuki č. 3–4, LXX, 2008, s. 285–302.

Jan Klípa, Prague and Vienna in the First Third of the 15th Century: Contacts and Parallels, in: Markéta Jarošová – Jiří Kuthan – Stefan Scholz (eds.), Prag und die grossen Kulturzentren Europas in der Zeit der Luxemburger (1310–1437) / Prague and Great Cultural Centres of Europe in the Luxembourgeois Period (1310–1437) (= Opera Facultatis Theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium vol. IX), Praha 2008.

Helena Dáňová – Jan Klípa – Lenka Stolárová (eds.), Slezsko – země Koruny české. Sborník z mezinárodní vědecké konference, Národní galerie v Praze, Praha 2008.

Jan Klípa – Adam Pokorný – Jana Sanyová, Triptych se smrtí Panny Marie, zvaný Roudnický oltář. Poznámky k technice malby a k uměleckohistorickému kontextu, in: Acta artis academica 2010. (též v anglické verzi)

Jan Klípa, Hussitentum und Stil. Bemerkungen zur bildenden Kultur Prags am Vorabend der Hussitenkriege und zu ihrer Interpretation / Husitství a styl. Poznámky k výtvarné kultuře Prahy v předvečer husitských válek a k její interpretaci, Bulletin of the National Gallery in Prague, XX–XXI, 2010–2011.

Jan Klípa, Jan Kapistrán v jižních Čechách a otázka protokonfesionalizace ve výtvarném umění, in: Jiří Hanuš a kol.: Christianizace českých zemí ve středoevropské perspektivě, Matice moravská, Brno 2011.

Jan Klípa, Tradice českého myšlení o krásném slohu a Karel Stejskal, in: Klára Benešovská – Jan Chlíbec (eds.), V zajetí středověkého obrazu. Kniha studií k jubileu Karla Stejskala, Praha 2011.

Jan Klípa, Pittore boemo (prima metà del secolo XIV), Pittore boemo (ante 1400), in: Davide Banzato – Francesca Flores d’Arcais – Anna Maria Spiazzi (eds.), Guariento ela Padovacarrarese, Venezia 2011.

Jan Klípa, Tři knihy o umění doby Jana Lucemburského, Studia Mediaevalia Bohemica 3/2011, č. 1, s. 107–120.

Jan Klípa (ve spolupráci s Adamem Pokorným), ymago de Praga. Desková malba ve střední Evropě 1400–1420, Národní galerie v Praze, Praha 2012.

Jan Klípa, The Migration of Artists – Transfer of Ideas. The So-Called Ambras Model Book and the Question of „Influence“ in Central European Art around 1400, in: Marjeta Ciglenečki – Polona Vidmar (eds.), Art and Architecture around 1400: Global and Regional Perspectives / Umetnost okrog 1400 : golbalni in regionalni pogledi, Maribor, Faculty of Arts, 2012, s. 271–280.

Jan Klípa, Památková péče a koncil. O památkách, liturgii a obojím právu, in: Helena Dáňová – Klára Mezihoráková – Dalibor Prix (eds.), Artem ad vitam. Kniha k poctě Ivo Hlobila. Praha (Artefactum) 2012, s. 533–542.

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST

Spolukurátor výstavy „Slezsko – perla v české koruně“ 2006/2007

Přednáší na ETF UK v Praze

KONTAKT

jan.klipa@ngprague.cz
+420 606 780 792

Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní

Úterý
Středa
žádné programy
Čtvrtek
žádné programy
Pátek
žádné programy
Pondělí
žádné programy