Mgr. Ondřej Faktor
kurátor pro edukační činnost

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE:

FF UK, Ústav pro dějiny umění, absolvent

Zaměření na středověké umění, zejm. nástěnné malířství (aktuálně zpracovává středověké nástěnné malby v jihozápadních Čechách).

Kurátor pro edukační činnost v lektorském oddělení Sbírky starého umění NG v Praze (se sídlem v klášteře sv. Anežky České). Organizuje a realizuje komentované prohlídky, přednášky a přednáškové cykly pro veřejnost v NG a jiných institucích, spolupodílení se lektorskou činnosti na výstavách probíhajících v NG, resp. za spoluúčasti NG.

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

- Ondřej Faktor, Pozdně gotické nástěnné malby v Křištíně, Štěpánovicích, Lubech a Myslívi na Klatovsku, Umění/Art LVII, 2009, č. 5, s. 438–452.

- Ondřej Faktor, Nově objevené pozdně gotické nástěnné malby v presbytáři kostela sv. Jakuba Většího v Prachaticích, Průzkumy památek XVII, 2010, č. 1, s. 121–138.

- Ondřej Faktor, Sňatek létajícího krále, Dějiny a současnost XXXIII, 2011, č. 11, s. 17–19.

- Ondřej Faktor, Tomáš Knoflíček. Nástěnná malba za vlády Lucemburků na Moravě, Studia Mediaevalia Bohemica III, 2011, č. 2, s. 354–357.

- Ondřej Faktor – Zuzana Všetečková a kol., Středověká nástěnná malba ve středních Čechách, Studia Mediaevalia Bohemica IV, 2012, č. 1, s. 149–150.

- Ondřej Faktor, Gotické nástěnné malby v kostele sv. Jakuba Většího v Malenicích, Malenický zpravodaj březen – duben 2012, Malenice 2012, s. 3.

- Ondřej Faktor, Tisíc let středověkého umění (studijní materiál pro univerzitu 3. věku), Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava 2013

- Ondřej Faktor, Albrechtice u Sušice; Janovice nad Úhlavou; Křištín, Luby, Štěpánovice, Švihov. katalogová hesla, in: Michaela Ottová, Petr Jindra (eds.), Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách (výstavní katalog), s. 206—213, 230—239, Plzeň 2013, ISBN 978-80-7467-059-6 (Arbor vitae); ISBN 978­-­80-86415-­93-­2 (ZČG v Plzni) 

- Ondřej Faktor, Středověké nástěnné malby v kostele Panny Marie a svatých Petra a Pavla v Albrechticích u Sušice. In: Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VIII, Sušice 2014, s. 11—31, ISBN 978-80-87235-07-2

- Ondřej Faktor, Gotické nástěnné malby v Černochově u Loun a specifika svatováclavské ikonografie doby lucemburské. In: Trans Montes. Podoby středověkého umění v severozápadních Čechách, Praha – České Budějovice 2014, s. 315—329.

- Ondřej Faktor, Bývalý špitální kostel sv. Jana Evangelisty ve Švihově a jeho malířská výzdoba. In: Bohemiae Occidentalis Historica, ZČU Plzeň 2015 (v tisku), s. 55—57

- ČT,  Národní galerie nikdy nezavírá: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/ng-nikdy-nezavira/

 

OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST:

Podílí se na lektorské činnosti při výstavách probíhajících v NG, resp. za spoluúčasti NG.

 

KONTAKT:

faktor@ngprague.cz

tel.: +420 221 879 216, 217

 

Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní