Mgr. Markéta Dlábková
kurátorka

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE:

Roku 2006 dokončila studium dějin umění na FF UK diplomovou prací na téma Adolf Liebscher. Ve Sbírce grafiky a kresby NG pracuje od roku 2007, věnuje se zde české a středoevropské kresbě 19. století. V rámci umění 19. století se zajímá zejména o historickou kresbu a malbu, tvorbu tzv. generace Národního divadla a ilustraci. Od roku 2009 studuje v doktorském programu FF UK s projektem České ilustrované časopisy druhé poloviny 19. století.


PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

- Markéta Dlábková, Adolf Liebscher. Sláva a zapomnění (kat. výst.), Praha 2007.

- Markéta Dlábková – Ondřej Chrobák (edd.), František Bohumír Zvěřina 1835–1908 (kat. výst.), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava 2009.

- Markéta Dlábková, Karel Svoboda (1824–1870), Grafické kabinety, Národní galerie v Praze, Praha 2009.

- 12 hesel, in: Zuzana Novotná (ed.), 101/II Mistrovská díla ze Sbírky grafiky a kresby, Národní galerie v Praze, Praha 2010.

- Markéta Dlábková, Oběti náboženského fanatismu. Raná kresba Václava Brožíka, in: Alena Volrábová (ed.), Ars Linearis II. Grafika a kresba českých zemí v evropských souvislostech, Národní Galerie v Praze, Praha 2010.

 

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST:

- František Bohumír Zvěřina 1835–1908. OGV v Jihlavě ve spolupráci s NG v Praze, OGV v Jihlavě, 6. 2.–19. 4. 2009 (spolu s O. Chrobákem);

- Karel Svoboda (1824–1870). Grafický kabinet, NG v Praze, Klášter sv. Jiří, 24. 10. 2009–28. 2. 2010;

- Petr Maixner a ilustrace Zapovy Česko-Moravské kroniky. Grafický kabinet, NG v Praze, Klášter sv. Jiří, 14. 7.–23. 10. 2011.

 

KONTAKT:

tel. +420 220 397 229

marketa.dlabkova@ngprague.cz

 

Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní