Mgr. Kateřina Kuthanová
kurátorka

1998–2007  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav pro dějiny umění, obor dějiny umění

od 2002  Národní galerie v Praze, externí lektorka Sbírky umění 19. století

od 2007  Národní galerie, Sbírka umění 19. století, kurátorka se zaměřením na malbu a plastiku 19. století

 

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

- Kateřina Kuthanová, Autoportrét a sebereflexe malířky v 19. století v Čechách, in: M. Vojáček (ed.), Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století, Praha 2006.

- Kateřina Kuthanová, Klárova nadace, sochaři z Čech a Itálie, in: Zdeněk Hojda – M. Ottlová – Roman Prahl (eds.), Naše Itálie. Stará i mladá v české kultuře 19. století. Sborník plzeňského sympozia, Praha 2011.

- Kateřina Kuthanová, Výtvarnice v souvislostech industriálního světa, in: P. Machalíková – Taťána Petrasová, Člověk a stroj v české kultuře 19. století. Sborník plzeňského sympozia, Praha 2012.

 

 

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST:

- Polemiky Miloše Jiránka, Národní galerie v Praze, Praha 2011

- Pohledem romantika, belgická a holandská malba 19. století, Národní galerie v Praze, Praha 2013

- Metamorfózy politiky, pražské pomníky 19. století, Clam-Gallasův palác, Praha 2013

 

 

KONTAKT:

kuthanova@ngprague.cz

tel.: 233 081 723, 777 609 464

Výstavy v národní galerii
Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní