Mgr. Jana Ryndová, Ph.D.
kurátorka

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE:

2002  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor estetika, absolutorium

2005  FFUK, obor japanologie, absolutorium

v současné době doktorandka Ústavu Dálného východu FF UK

od května 2013  Národní galerie v Praze, kurátorka japonského a korejského umění Sbírky umění Asie a Afriky

Těžiště odborné práce spočívá v rozboru klasických japonských dramatických textů; tento rozbor bude do budoucna rozšířen o oblast propojení obsahu daných dramatických textů s obrazovým materiálem.

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

- 1. 5. 2007 – publikován článek „Fenomén japonských dramat nó a téma duchovního dvojnictví“, in: elektronický časopis pro humanitní a společenské vědy Člověk, 6. číslo, http://clovek.ff.cuni.cz/index.php, ISSN 1801-8785, článek je přístupný z následující adresy: http://clovek.ff.cuni.cz/view.php?cisloclanku=2007050109 (přístup ke dni 15. 7. 2013)

- 15. 6. 2008 – publikován článek „Minamoto no Jošicune a téma hrdinství v japonském dramatu. Od postavy vojevůdce k dramatické postavě a literárnímu mýtu“, in: elektronický časopis pro humanitní a společenské vědy Člověk, 11. číslo, http://clovek.ff.cuni.cz/index.php, ISSN 1801-8785, článek je přístupný z následující adresy: http://clovek.ff.cuni.cz/view.php?cisloclanku=2009061601 (přístup ke dni 15. 7. 2013)

 

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST:

- 16. 12. 2006 – účast na mezinárodní konferenci, Tokio: Ochanomizu Joshi Daigaku (Dívčí Univerzita Očanomizu), referát na téma „Legenda Minamoto no Jošicuneho v literárních dílech, textech nó her a dramatu kabuki“, text referátu publikován v univerzitním sborníku

- 10. 3. 2008 – účast na sympoziu o japonském a čínském divadle, Praha: DAMU, referát na téma „Dramatizace příběhu středověkého válečníka (Minamoto no Jošicune)“, synopse textu publikována v rámci programu sympózia

- 2008 – 2012 – účast na zahraniční stáži, Kjóto: Doshisha University, náplní stáže bylo zejména podrobnější zpracovávání doktorandského projektu a s ním spojených vedlejších témat

- 2010 – 2012 – spolupráce na katalogizaci světových sbírek japonského umění (pro Art Research Center – Ritsumeikan University)

- 2013 – podíl na realizaci výstavy „Šo – Mistři současné japonské kaligrafie II“

- správa depozitáře SOU

- příprava plánovaných projektů NG

 

KONTAKT:

ryndova@ngprague.cz

tel.: +420 224 810 758, l. 271

Výstavy v národní galerii
Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní