Doc. Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph. D.
Generální ředitel Národní galerie v Praze
Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní

Pondělí
žádné programy
Úterý
žádné programy
Středa
16:00 - 17:30
Výtvarný ateliér
Pátek
žádné programy