Výběrová řízení

Ředitel/ka Sbírky starého umění

Ředitel/ka Sbírky umění 19. století

Ředitel/ka Sbírky moderního a současného umění

 

Kvalifikační předpoklady

-      ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru dějiny umění, kulturní historie nebo jim odpovídající ekvivalent - velký doktorát (Ph.D.) nebo jiná srovnatelná vědecká kvalifikace

-      velmi dobré znalosti alespoň dvou cizích jazyků: písemná angličtina podmínkou, další jazyk žádoucí

-      vědecká a kurátorská praxe v oboru min. 5 let

-      zásadní vědecké publikace a/nebo kurátorské aktivity s mezinárodním přesahem v oboru dějiny umění či hmotné kultury

 

Ostatní požadavky

-      silná osobnost s organizačními a řídícími schopnostmi, komunikativní a schopná týmové práce

-      schopnost vytváření koncepce tvorby, ochrany a prezentace sbírkového fondu

-      znalost základní legislativy týkající se péče o sbírky muzejního charakteru

-      dobrá orientace v českém výtvarném prostředí a hluboká znalost mezinárodního kontextu

-      dobrá znalost práce s počítačem (především MS Office a databázové programy)

 

Charakteristika pracovní činnost

-      vytváří koncepci a zajišťuje ochranu a prezentaci sbírky

-      řídí činnost sbírkového oddělení v oblasti vědecko-výzkumné, metodické a organizační

-      odpovídá za stav zpracování, dokumentaci, zachování a uložení sbírkových fondů

-      navrhuje a podílí se na organizaci krátkodobých výstavních projektů

 

Nabízíme

-      1,0 pracovní úvazek s neomezenou dobou trvání se zkušební dobou 1 roku

-      plat podle tarifní stupnice, osobní hodnocení, příplatek za vedení a mimořádné odměny

-      zaměstnanecké benefity

-      atraktivní práce v prestižní muzejní a vědecké instituci

-      aktivní spolupráci na restartu NG s ambicí dosáhnout postavení špičkové muzejní instituce v mezinárodním kontextu

-      možnost dalšího vzdělávání

 

Přihláška do prvního kola VŘ musí obsahovat

-      motivační dopis v anglickém jazyce

-      strukturovaný životopis v anglickém jazyce

-      seznam publikační činnosti

-      seznam realizovaných vědecko-výzkumných projektů v anglickém jazyce

-      seznam realizovaných výstavních projektů v anglickém jazyce

-      ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

-      prohlášení o znalosti etického kodexu kurátora (vydaný ICOM) a připravenosti se jím bezvýhradně řídit

-      základní teze koncepce rozvoje sbírky v anglickém jazyce (max. 5000 znaků s mezerami)

 

Organizace a termín VŘ

Řízení bude vícekolové, posouzením uchazečů bude pověřena komise odborníků.

Přihlášky zasílejte v elektronické podobě na adresu hr@ngprague.cz nejpozději do 10. dubna 2015.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Účetní

Národní galerie v Praze přijme účetní se znalostí agendy tuzemských i zahraničních služebních cest. požadované vzdělání ÚS s maturitou + praxe v oboru platové zařazení 8 tar. třída + osobní příplatek nástup možný 1.3.2015.

Nabídky s přehledem odborné praxe zasílejte na email: malkova@ngprague.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hlavní účetní


Do našeho kolektivu hledáme novou kolegyni/nového kolegu na pozici HLAVNÍ ÚČETNÍ. Hledáme pozitivní a energickou osobnost, která se zasadí o systematický rozvoj účetního oddělení.

Náplň Vaší práce:
• vedení účetního týmu 6 lidí
• vytváření, aktualizace a administrace interních účetních směrnic
• kontrola účtování všech účetních operací
• kontrola správy a inventarizace investičního majetku; skladů
• inventarizace účtů
• kontrola daňových přiznání DPH, příprava přiznání k dani z příjmu právnických osob
• přidělování běžných účetních operací podřízeným spolupracovníkům a kontrola správnosti zaúčtování
• spolupráce s auditory a kontrolními orgány
• sestavování měsíčních, čtvrtletních a ročních závěrek a příprava souvisejících povinných výkazů
• příprava podkladů pro sledování nákladů na výstavní zakázky
• komunikace s partnery a státními institucemi
• spolupráce při zavádění nového účetního systému

Požadujeme:
• SŠ/VŠ vzdělání ekonomického zaměření
• praxe min. 5 let, z toho alespoň 2 roky na vedoucí pozici
• praktickou znalost účetních a daňových předpisů
• zkušenost s účetnictvím příspěvkových organizací výhodou
• uživatelskou znalost MS Excel
• výborné manažerské a organizační schopnosti
• výborné komunikační dovednosti
• vytrvalost v řešení problémů, spolehlivost a pečlivost
• zkušenost se zavedením nového účetního systému výhodou

Nabízíme:
• zajímavou práci pro významnou kulturní instituci
• platové zařazení – 11. platová třída
• dlouhodobou perspektivu
• 5 týdnů dovolené
• volný vstup do expozic Národní galerie a možnost účastnit se přednášek a jiných doprovodných programů
• stravenky/příspěvek na stravování

Nástup: Ihned

Nabídky s přehledem odborné praxe zasílejte na email: matejkova@ngprague.cz

NG

Program následujících 7 dní

Pondělí
žádné programy
Úterý
žádné programy
Pátek
žádné programy
Sobota
žádné programy
Neděle
žádné programy