Výběrová řízení

Národní galerie v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

Správce památkového objektu


Požadavky:
- min. SŠ vzdělání technického směru (stavební, strojní)
- min. praxe – 5 let stavební údržba, 2 roky správa budov
- znalost právního prostředí státní příspěvkové organizace výhodou
- velmi dobrá znalost práce na PC
- občanská bezúhonnost
- komunikativnost, organizační schopnosti

Náplň práce:
1. Komplexní zajišťování agendy provozu, správy a údržby objektu, koordinace činnosti externích společností a dodavatelů při provozu energetických a technických zařízení, jejich údržbě, revizní činnosti; při úklidu, energetickém a odpadovém hospdářství.  Příprava objednávek, příprava podkladů k veřejným zakázkám v dané oblasti, archivace kontrolních a předávacích protokolů, provádění věcné kontroly, zpracovávání a archivovace korespondence, evidence a archivace spotřeby a provozních nákladů energií.

2.  Zpracovávání požadavků týkajících se technického stavu budovy pro potřeby NG, i pro externě spolupracující firmy, příprava plánů rozpočtu. Poskytování podkladů pro agendy stavebních činností, a to průběh stavebních prací,  uvádění staveb do provozu, akce velké údržby, rekonstrukce, modernizace a opravy nemovitostí, pasportizace nemovitostí v úzké spolupráci s investičním oddělením. Zajišťuje úkony spojené s evidencí,  inventarizací a příp. likvidací majetku jemu svěřeném.

3. Zajišťování agendy  hospodaření s nebytovými prostorami včetně dlouhodobých pronájmů, kontrola dodržování smluvních ujednání nájemců s výjimkou plateb, vypracování a předání podkladů pro sjednání nájemních smluv, předání a převzetí prostor, vyúčtování nájemců a související agenda.

4. Spolupráce s dalšími útvary NG, úzká spolupráce především (investiční odděl. viz výše):

a) oddělení bezpečnosti a ochrany sbírek - vykonává dle metodického vedení tohoto oddělení praktické plnění povinností vyplývající ze zákonných požadavků a předpisů PO a BOZP pro objekt ( revize, požární technika a vybavení objektu, kontrola únikových cest apod.); vydávání povolenek ke vstupu do objektu, vedení a správa klíčového systému objektu;

b) koordinátor nesbírkových aktivit ve Veletržním paláci (návazně výstavní oddělení, lektorské oddělení, sbírky a další útvary NG) - ve spolupráci a na základě  požadavků řízení a organizace technické podpory přípravy a průběhu instalace a deinstalace expozice, vernisáží, lektorských programů a jiných doprovodných akcí.

5. Plní operativní úkoly vyplývající z potřeb instituce dle pokynů nadřízeného pracovníka.

 

Platová třída: 11

Nástup dle dohody, co nejdříve. 

Motivační dopis zasílejte spolu s profesním životopisem do 11. 5. 2015 na adresu:
Národní galerie v Praze
zaměstnanecké oddělení
Soňa Málková
Staroměstské náměstí 12
110 15 Praha 1

nebo elektronicky na adresu: malkova@ngprague.cz

K žádosti je třeba doložit kopii dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o bezúhonnosti (příp. výpis z rejstříku trestů).

V Praze dne 29.4.2015

NG

Program následujících 7 dní

Středa
Pátek
žádné programy
Pondělí
žádné programy