Umělecké střevo

Soutěž Máš umělecké střevo? je určena žákům středních škol a gymnázií  od 14 do 19 let se zájmem o výtvarné umění. Zkušenosti v oblasti umění nejsou třeba!

Cílem soutěže je nabídnout mladým lidem možnost uplatnit své tvůrčí schopnosti a zájmy a pracovat společně na delším projektu, kterým mohou oslovit své okolí.

Celorepublikovou soutěž Máš umělecké střevo? pořádala v roce 2015 Moravská galerie v Brně, Centrum současného umění DOX a Národní galerie v Praze ve spolupráci s Cenou Jindřicha Chalupeckého.

Letošní téma
Pro letošní ročník jsme vybrali téma nazvané „Hranice“. Jsme si vědomi aktuálnosti tohoto tématu a chceme nabídnout studentům možnost zamyslet se nad jeho smyslem a podobami v co nejširších souvislostech. Jaké hranice hledáme? Hranice států? Evropy? Hranice umění? Hranice bohatství  nebo chudoby? Hranice našich schopností? Hranice vesmíru? Fyzické hranice? Překračování nebo vytváření hranic? Překročil hranice umění Chris Burden, když do sebe nechal v galerii střelit z pušky? Nebo Andy Warhol? Jiří Kovanda? Eduard Manet, když umístil nahou ženu mezi oblečené muže? Aj Wej–wej, který staví sochu na počest utonulých uprchlíků přicházejících do Evropy? Překračují je politici? Sportovci? Umělci? Vědci? Nabídněte nám své odpovědi!

Kdy?
Soutěž probíhá v období od září 2016 do května 2017.
Skupiny se mohou závazně přihlašovat do 15. listopadu 2016.

Jak na to?
Bližší informace naleznete na:
www.umeleckestrevo.cz
www.facebook.com/umeleckestrevo

Kontakt
Monika Sybolová
Národní galerie v Praze
Salmovský palác
umeleckestrevo@ngprague.cz 

Související fotografie
Programy pro školy

Program následujících 7 dní