Návštěvníci se specifickými potřebami

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ZÍSKALA ZA HMATOVÉ EXPOZICE PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ CENU MOSTY ZA ROK 2013 / Tisková zpráva

Schwarzenberský palác

  Schwarzenberský palác
   Expozice Baroko v Čechách
   Tel. 233 081 720, 233 081 721
   E-mail: ssueduc@ngprague.cz

Nabídka doprovodných programů: Hmatová expozice Doteky baroka
V suterénu Schwarzenberského paláce je vystaven soubor čtrnácti odlitků soch, které dokumentují hlavní etapy barokního umění 17. a 18. století v Čechách.
Jádro kolekce tvoří kopie alegorických hlav Matyáše Bernarda Brauna z cyklu Ctností a Neřestí z východočeského Kuksu.
Texty na popiskách jsou v Braillově bodovém písmu a ve zvětšeném černotisku.

Matyáš Bernard Braun a jeho Alegorie z Kuksu – o naší významné barokní památce.
Sochy veselé a smutné – budeme hádat, jaký výraz mají zobrazené tváře.
Na hmatovou prohlídku může navázat modelování v ateliéru.
Rezervace tři týdny předem.

Z paláce do paláce – netradiční oslava narozenin: v dobových kostýmech budeme cestovat mezi starými paláci, zatancujeme si, vyrobíme šperk a zúčastníme se slavnostní hostiny.
Rezervace měsíc předem.

Klášter svaté Anežky České    Klášter sv. Anežky České
   Středověké umění v Čechách a střední Evropě
   Tel. 220 514 598, 233 090 542-3
   E-mail: sp.educ@ngprague.cz

Hmatová expozice odlitků sochařských děl českého středověkého umění 13. – 15. století
Kolekce dvanácti odlitků soch je vystavena v přízemí kláštera sv. Anežky České. Expozice umožňuje návštěvníkovi sledovat stylovou proměnu sochařského díla během několika staletí. Vedle pozdně románského reliéfu z baziliky sv. Jiří jsou zde díla z období vlády Karla IV. a Václava IV. Tvorbu slavného sochaře a architekta Petra Parléře představují portrétní busty z triforia katedrály sv.Víta v Praze.
Každý exponát doprovází text ve zvětšeném písmu a základní popiska v Braillově písmu. K dispozici je i katalog v Braillově písmu.

Po dobu trvání výstavy Tajemné dálky je hmatová expozice nepřístupná.


Nabídka doprovodných programů:
Odkud přišly? – vyprávění o osudech jednotlivých děl, vysvětlení námětů a pojmů jako např. tympanon, reliéf.
Jak vypadali?- seznámení s portréty Karla IV., Anny Svídnické a Petra Parléře.

Palác Kinských    Palác Kinských
   Expozice Umění starověku a Umění Asie (od 17. 4. 2014; 2. patro LO)
   Tel.: (+420) 222 315 205
   E-mail: asiaedu@ngprague.cz

Hmatové expozice
Japonská skulptura
Dokonale zpracovaný povrch akrylátových kopií svou texturou přesvědčivě zprostředkovává informaci o materiálu původních památek. Napodobení polychromie a zlacení či intarzie, vypovídá také o rozsahu poškození původního díla: stopy po zlomení, prasknutí aj. Tyto aspekty a souvislosti jsou zajímavé i pro vidícího návštěvníka. Soubor kopií významných památek, národní poklad Japonska kokuhó, které nejsou zastoupeny na našem území, otevírá přístup k obecným hodnotám japonské skulptury. Za památkami japonského národního pokladu je nutno buď cestovat anebo si je v kopiích prohlížet v tuzemském muzeu. Japonské paměťové instituce proto vytvářejí „osvětové“ soubory kopií pro zahraniční galerie. Kopie byly darovány japonskou vládou NG v roce 1973 prostřednictvím obchodní společnosti JETRO. Dar byl poprvé představen veřejnosti na výstavě Přírůstky Národní galerie v Praze v Belvederu roku 1974.

Korejská keramika
Komorní výběr replik vytvořila korejská výtvarnice U Kang-mä. Hmatová expozice poukazuje na významné proudy keramické tvorby na korejském poloostrově 2. až 15. století a zároveň představuje současné dílo autorky inspirované tradičními zdobnými technikami.
Pro snazší poznávání tvaru a prohlížení dekoru nádob byly keramické repliky autorkou zvětšeny.

Obě taktilní expozice umožňují vidícímu publiku znovuobjevit a přehodnotit význam „zapomenutého smyslu“, jakým je hmat. Exponáty doprovází popisky se zvětšeným českým a anglickým textem a v českém Braillově písmu a navigace na podlaze.

Veletržní palác    Veletržní palác
   Expozice Umění 20. a 21. století 
   Tel.: (+420) 224 301 003 
   E-mail: vzdelavani@ngprague.cz 

Připravujeme prohlídky a výtvarné dílny pro školní či zájmové skupiny se specifickými
potřebami. Nabízíme vám školené lektory a inspirativní prostředí. 

Nabídka vzdělávacích programů:

Program nejen pro skupiny se zrakovým omezením
Od luku k motocyklu
Jak si představujete hrdinu? Sochy jsou někdy vyznáním obdivu k určitým lidským vlastnostem, které rozpoznáme například v tělesné konstituci, postoji, gestu či mimice. Hmatem a vlastní představivostí zkusíme odhalit, k čemu odkazují, co symbolizují a jak spolu souvisejí dvě velké plastiky. Při společném modelování vytvoříme symbolický předmět na podporu „vlastního hrdiny“.

Program pro skupiny s poruchami učení a fyzickým omezením
Zářivé světy
Dívali jste se někdy v noci na oblohu a sledovali, jaké hvězdné království nám otevírá?
Představte si, že stejně tak se hvězdy dívají dolů na Zem. Připravme jim společně světelnou podívanou! Někteří umělci se o to, zdá se, už pokusili. Budeme pozorovat, jakým způsobem ve svých dílech využívají světlo.

Více informací o vzdělávacích programech naleznete zde.

Související fotografie
Doprovodné programy

Program následujících 7 dní