Návštěvníci se specifickými potřebami

 

Schwarzenberský palác

  Schwarzenberský palác
   Sbírková expozice Od rudolfínského umění až po baroko v Čechách
   Tel. 233 081 720, 233 081 721
   E-mail: ssueduc@ngprague.cz

Hmatová expozice Doteky baroka
V suterénu Schwarzenberského paláce je vystaven soubor čtrnácti odlitků soch, které dokumentují hlavní etapy barokního umění 17. a 18. století v Čechách.
Jádro kolekce tvoří kopie alegorických hlav Matyáše Bernarda Brauna z cyklu Ctností a Neřestí z východočeského Kuksu.
Texty na popiskách jsou v Braillově bodovém písmu a ve zvětšeném černotisku.

Matyáš Bernard Braun a jeho Alegorie z Kuksu – o naší významné barokní památce
Sochy veselé a smutné – budeme hádat, jaký výraz mají zobrazené tváře
Na hmatovou prohlídku může navázat modelování v ateliéru.
Rezervace tři týdny předem

Z paláce do paláce – netradiční oslava narozenin: v dobových kostýmech budeme cestovat mezi starými paláci, zatancujeme si, vyrobíme šperk a zúčastníme se slavnostní hostiny.
Rezervace měsíc předem

Klášter svaté Anežky České    Klášter sv. Anežky České
   Sbírková expozice Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550
   Tel. 221 879 216, 221 879 225
   E-mail: ak.educ@ngprague.cz

Hmatová expozice odlitků sochařských děl českého středověkého umění 13. – 15. století
Kolekce dvanácti odlitků soch je vystavena v přízemí kláštera sv. Anežky České. Expozice umožňuje návštěvníkovi sledovat stylovou proměnu sochařského díla během několika staletí. Vedle pozdně románského reliéfu z baziliky sv. Jiří jsou zde díla z období vlády Karla IV. a Václava IV. Tvorbu slavného sochaře a architekta Petra Parléře představují portrétní busty z triforia katedrály sv. Víta v Praze. Každý exponát doprovází text ve zvětšeném písmu a základní popiska v Braillově písmu. K dispozici je i katalog v Braillově písmu.

Po dobu trvání některých výstav je hmatová expozice nepřístupná. Proto se před návštěvou raději o její dostupnosti informujte.  

Veletržní palác    Veletržní palác
   Sbírková expozice Umění 19., 20. a 21. století 
   Tel.: (+420) 224 301 003 
   E-mail: vzdelavani@ngprague.cz 

Nabízíme prohlídky a výtvarné dílny pro školní či zájmové skupiny se specifickými
potřebami. Nabízíme vám školené lektory a programy přizpůsobené na míru vaší skupině. 

Více informací o programech naleznete zde.


Národní galerie v Praze získala za hmatové expozice pro nevidomé a slabozraké cenu MOSTY za rok 2013 / Tisková zpráva

Související fotografie
Doprovodné programy

Program následujících 7 dní