Pro učitele

Pro učitele Lektorské oddělení pravidelně počítá s komentovanými prohlídkami a studijními materiály k výstavám, které zahrnují i tipy pro návštěvu se školní skupinou.

Příležitostně pořádá Lektorské oddělení specializované semináře určené zejména učitelům výtvarné výchovy zaměřené na metodiku zprostředkování umění, využití médií a technologií nejen ve výtvarné výchově, spolupráci se současnými umělci apod.

Programy pro školy

Program následujících 7 dní