Pro návštěvníky

Stálé sbírky pro děti a mládež do 18 let a studenty do 26 let s platným průkazem o denním nebo distančním studiu ZDARMA.


Otevírací doba

Otevřeno denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.

Vstupné

Vstupenky na výstavy a stálé expozice Národní galerie v Praze je možno zakoupit na pokladnách každého objektu.
Roční vstupenku opravňující k neomezenému vstupu po dobu jednoho roku je možné zakoupit na pokladnách či objednat v našem internetovém obchodě.
 

 

 Velkorysost. Umění obdarovat.

 

 • Základní: 220 Kč
 • Snížené: 110 Kč

 

Vstup platí do šesti objektů NG (palác Kinských, klášter sv. Anežky České, Veletržní palác, Šternberský palác, Schwarzenberský palác, Salmovský palác)
 

Veletržní palác

Stálá expozice

 • Základní: 220 Kč
 • Snížené: 110 Kč

 

Alfons Mucha Slovanská Epopej

 • Základní: 180 Kč
 • Snížené: 144 Kč (držitelé OpenCard)
 • Snížené: 90 Kč (Děti od 6 do 15 let / Senioři nad 65 let / Studenti všech středních a vysokých škol s dokladem o denním studiu / ISIC, IYTC, EURO 26, ITIC)
 • Školní skupina: 20 Kč/žák


Kombinace: Stálá expozice + Alfons Mucha Slovanská epopej

 • Základní: 240 Kč
 • Snížené: 120 Kč
 • Školní skupina: 20 Kč/žák
  

 

Valdštejnská jízdárna

Výstava Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí

 • Základní: 180 Kč
 • Snížené: 90 Kč 
 • Rodinné: 350 Kč 
 • Školní skupina: 20 Kč/žák

 

STÁLÉ EXPOZICE: Klášter sv. Anežky České, Šternberský palác, Schwarzenberský palác, Salmovský palác, palác Kinských*

 • Základní: 150 Kč
 • Snížené: 80 Kč

 * Stálé sbírky pro děti a mládež do 18 let a studenty do 26 let s platným průkazem o denním nebo distančním studiu ZDARMA.


Kombinace tří stálých expozic (Šternberský palác, Schwarzenberský palác, Salmovský palác) s platností 3 měsíce ode dne vystavení

 • Základní: 300 Kč
 • Snížené: 150 Kč

 

Slevy a vstupné zdarma

UPOZORNĚNÍ:
Zlevněné vstupné či vstup zdrama se nevztahuje na výstavu Slovanská epopej, kterou pořádá Galerie hlavního města Prahy.

Zlevněné vstupné
 • Děti 6-15 let
 • Senioři nad 65 let
 • Rodinná vstupenka - pro rodiče s dětmi do 15 let (2 dospělí a 1-5 dětí)
 • Školní skupina - studenti, žáci s pedagog. doprovodem
 • Držitelé platných mezinárodních studentských a učitelských průkazů (ISIC, IYTC, EURO 26, ITIC)
Vstup zdarma - volné vstupenky
 • Děti do 6 let
 • Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P
 • Pedagogický doprovod
 • Asociace muzeí a galerií (AMG)
 • ICOM, ICOMOS, NPÚ
 • Zväz múzeí na Slovensku
 • Členové Společnosti přátel NG
 • Držitelé Prague Card (Pražské turist. karty)
 • Držitelé V. I. P. karty
 • Držitelé čestné vstupenky
 • Uměleckohistorická společnost

 

Dny volného vstupu v roce 2016

17. ledna

14.00–18.00

oslava ArtBirthday ve Veletržním paláci – od 14.00 hod. volný vstup do všech stálých expozic a krátkodobých výstav Národní galerie v Praze ve Veletržním paláci

5. února

10.00–18.00

volný vstup do všech stálých expozic NG i do výstav při příležitosti prvního dne otevření výstavy Generosity

6.–7. února

10.00–18.00

volný vstup do všech stálých expozic a výstav při příležitosti 220. výročí NG

18. května

10.00–18.00

Mezinárodní den muzeí a galerií – volný vstup do všech stálých expozic a výstav

11. červen

19.00–01.00

Muzejní noc – volný vstup do všech stálých expozic a výstav

17. září

10.00–18.00

Festival Zažít město jinak – volný vstup do stálých expozic a výstav ve Veletržním paláci a Anežském klášteře

28. září

10.00–18.00

Den české státnosti – volný vstup do všech stálých expozic

28. října

10.00–18.00

Vznik Československa, volný vstup do stálých expozic

 

Návštěvní řád

Návštěvní řád expozic a výstav NG

Pro návštěvníky

Program následujících 7 dní