Pro dospělé a mládež

Vážení návštěvníci,

nyní se nacházíte v sekci PRO DOSPĚLÉ A MLÁDEŽ, kde Vám nabízíme výběr z pěti druhů doprovodných programů:

1. Komentované prohlídky
Součástí doprovodného programu k aktuálním výstavám a stálým expozicím jsou komentované prohlídky s autory výstav, kurátory, odbornými lektory a předními specialisty na danou problematiku. Komentované prohlídky mají často formát tzv. „hovorů o umění“, kdy výstavou provází její autor nebo lektor se zajímavými hosty (pamětníky, umělci, historiky umění, galeristy apod.)

2. Přednášky a diskuse
V rámci doprovodného programu k aktuálním výstavám a stálým expozicím připravujeme řadu přednášek a diskusí, na které zveme přední odborníky z oblasti výtvarného umění.

3. Kurzy dějin umění
Kurzy si kladou za cíl důkladně seznámit účastníky s vývojem umění od gotiky po současnost. Probíhají často v přímém kontaktu s originály uměleckých děl, ale i prostřednictvím kvalitních obrazových prezentací.

4. Výtvarné dílny
Mladým lidem a dospělým jsou určeny pravidelné výtvarné dílny, vztahující se zpravidla
k aktuálním výstavám. Jejich cílem je propojit interpretaci uměleckých děl s vlastní tvorbou a otevřít galerii jako prostor nabízející inspiraci, zážitek a experiment. Pro ty, kteří se chtějí věnovat klasičtějším technikám, jako je kresba či malba, realizujeme celoroční výtvarné kurzy Cesta k mistrům a Portrét a figura podle mistrů, které jsou zaměřené na zvládnutí základních výtvarných problémů, ale i pokročilejší témata (technologie, zátiší, kompozice...).
Národní galerie každoročně pořádá letní plenérové školy a workshopy, které trvají týden a odehrávají se i mimo galerijní prostor / klasická krajinomalba, land-art, experiment, performance...

5. Divadlo, hudba, tanec
Lektorské oddělení NG se dlouhodobě snaží vybudovat otevřené prostředí, kde by se návštěvníci v rámci doprovodných programů měli možnost setkat s projekty z různých oborů umění. V současné době spolupracujeme například s divadlem Studio Hrdinů, které se ve své hlavní dramaturgické linii usiluje o propojení výtvarného umění a činohry. Mezi naše hlavní partnery při utváření doprovodného programu patří také Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA..

Doprovodné programy

Program nejbližších 7 dní