Šternberský palác


Stálá expozice: 

Evropské umění od antiky do baroka

Kolekce německého a rakouského malířství 15.–18. století
Italské umění 14.–18. století
Nizozemské umění 15.–16. století 
Španělští umělci 16.–18. století
Francouzské malířství 17.–18. století 
Vlámské a holandské umění 16.–18. století 

Expozice byla instalována po odkrytí a obnově nástropních maleb.
Expozice zahrnuje mimo jiné obrazy: A. Bronzina, G. B. Tiepola, El Greca, F. Goyi, P. P. Rubense, H. Holbeina st. či A. Dürera.

Úvod expozice náleží památkám z období antického Řecka a Říma. Sály prvního patra dále obsahují slavnou estenskou kolekci italského umění 14.–16. století. Ta v sobě zahrnuje jak díla starších toskánských mistrů (B. Daddi, Lorenzo Monaco), tak práce benátské školy (dílna Vivariniů) a mistrovské ukázky florentského manýrismu (A. Bronzino, A. Allori). Pozoruhodnému souboru staršího nizozemského malířství vévodí monumentální oltářní archa Jana Gossaerta zv. Mabusse. Vystavená sbírka ikon nabízí příklady z tvorby většiny významných center Středomoří a východní Evropy.

Ve druhém patře paláce se návštěvník setká s tvorbou italských, španělských, francouzských a nizozemských mistrů 16.–18. století. Nechybí zde velká jména evropského malířství, mezi nimi Tintoretto, Ribera, Tiepolo, El Greco, Goya, Rubens či van Dyck. Mimořádnou kvalitou vyniká zvláště kolekce holandských mistrů, které vévodí díla Rembrandtova, Halsova, Terborchova, Ruysdaelova a van Goyenova. Samostatný kabinet, instalovaný ve stylu první poloviny 19. století, připomíná osobnost Josefa Hosera. Tomuto významnému sběrateli a mecenáši vděčí Národní galerie za podstatnou část svých sbírek starého umění.

Přízemí je věnováno expozici německého a rakouského umění 16.–18. století. Mezi řadou mistrovských děl, jejich autory jsou např. Lucas Cranach či Hans Baldung zv. Grien, nalezne návštěvník i jeden z nejslavnějších obrazů evropského malířství, Růžencovou slavnost od Albrechta Dürera. Malba vznikla v Benátkách roku 1506 a do Prahy se dostala zásluhou císaře Rudolfa II. Expozici doplňují komorní soubory dobového uměleckého řemesla a drobné plastiky. S kreslířským a grafickým uměním minulých staletí se návštěvník setká v grafickém kabinetu v přízemí paláce. Výstavní sály opět zdobí původní barokní nástěnné a nástropní malby.

 

DOPROVODNÉ PROGRAMY

Informace a rezervace: Lektorské oddělení Sbírky starého umění, Národní galerie v Praze, email: sp.educ@ngprague.cz, tel.  233 090 542, 233 090 543www.ngprague.cz. Změna programu vyhrazena.

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS OD GOTIKY PO ROMANTISMUS

Přednášky, které se uskuteční ve školním roce 2015/2016 umožní zájemcům získat široký přehled o sbírkách starého umění Národní galerie v Praze. Navštívíme stálé expozice v klášteře sv. Anežky České, v Schwarzenberském, Salmovském a Šternberském paláci.

Den konání: vždy v úterý

Začátek: vždy v 16.30

Více o cyklu zde.

MISTŘI EVROPSKÉ MALBY

Lektorské oddělení NG Vás srdečně zve na cyklus přednášek s dataprojekcí, které se konají vždy v sobotu v 11.00 ve 2. patře Šternberského paláce. 

Cena: vstupné na přednášku 120 Kč / 60 Kč ( studenti, senioři, členové SPNG a pedagogové) / Místo setkání: přednáškový sál 2. patro

Kompletní program všech přednášek pořádaných v roce 2016 v rámci cyklu Mistři evropského umění XII naleznete zde.


KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NA OBJEDNÁVKU

Pro skupiny do 25 osob nabízíme komentované prohlídky včetně cizojazyčných. Cena: česky 600 Kč/hod./skupina do 20 osob + vstupné, výklad / 1 hod. v cizím jazyce (1 200 Kč/hod./skupina do 15 osob) nebo 1 500 Kč/hod./skupina (16–25 osob) + vstupné / Objednávky nejméně tři týdny předem na tel. 233 090 542

Prezentace výtvarných dílen

Prezentace výsledků letní týdenní krajinářské dílny pro studenty a dospělé, v ateliéru ve 2. patře Šternberského paláce. Prezentace je pak zdarma přístupna do 14. června 2015 od 10.00 do 18.00 kromě pondělí po potvrzené rezervaci na emailu monika.sybolova@ngprague.cz

Ateliér – Odpočinkový prostor

Pro rodiče – prarodiče s dětmi je volně přístupný ateliér  pro samoobslužné výtvarné aktivity, hry a  zábavné úkoly, stavebnice, magnetické skládačky, kvízy, výtvarné úkoly, soutěž.

Úkoly a hádanky pro rodiny s dětmi

K rodinné vstupence zdarma pracovní list pro děti (3–6 let) a (7–11 let) – k vyzvednutí v pokladně. Individuální programy pro rodiny s dětmi a domácí vzdělávání lze domluvitsp.educ@ngprague.cz).

PROGRAMY PRO ŠKOLNÍ A ZÁJMOVÉ SKUPINY

Podrobnou nabídku pořadů pro školy na školní rok 2014 Vám rádi na vyžádání zašleme, naleznete ji také na www.ngprague.cz. Cena: 20–30 Kč / 1 žák při skupině 20 a více osob, 400–600 Kč/ 1 skupina žáků menší než 20 osob / Doba trvání: 60–90 min. / Rezervace: dva týdny předem na e-mailu: sp.educ@ngprague.cz nebo na tel. 233 090 542

 


Návrat Rembrandta: Učenec ve studovně

Téměř rok trvalo restaurování jediného Rembrandtova obrazu na území České republiky, který se nyní vrací zpět do expozice ve Šternberském paláci. Rozsáhlý výzkumný a restaurátorský projekt byl plně finančně podpořen prestižním patronem – společností Bank of America Merrill Lynch.

Vystavení restaurovaného Rembrandtova obrazu doprovází projekt After Rembrandt, v němž budou postupně prezentována díla čtyř současných autorů (Štefan Tóth, Jakub Špaňhel, Vladimír Véla, Alžběta Josefy, Zděňka Trse, Tomáše Němce) vytvořených jako umělecké reflexe Rembrandtovy malby. Obrazy, které budou nainstalovány naproti Rembrandtovu dílu jsou  shodného formátu, ostatní je věcí umělecké invence. Tato recepce (či apropriace) starých mistrů je v  umění standardním jevem a mnoho renomovaných galerií programově propojuje tzv. staré umění s uměním současným. Národní galerie v Praze v některých výstavních projektech a doprovodných programech nejen že hledá paralely v různých časových vrstvách umění, ale přímo iniciuje vznik osobitých reflexí návštěvníků všech věkových kategorií. Cílem je ukázat veřejnosti, že staré umění je stálým inspiračním zdrojem pro nové generace umělců, že má svůj potenciál a význam pro dnešní dobu, že nejde jen o artefakty zakonzervované na zdech výstavních sálů.

 

  After Rembrandt

 

Otevírací doba
Denně mimo pondělí 10:00-18:00

Vstupné
Základní300 Kč
Snížené150 Kč
Adresa
Šternberský palác
Hradčanské nám. 15, 118 00 Praha 1

Doprava
Tram 22 > Pražský hrad
Související doprovodné programy
Doporučené produkty
Výstavy
Nejbližší programy
Aktuality

Program následujících 7 dní