Šternberský palác


Stálá expozice: 

Evropské umění od antiky do závěru baroka

Kolekce německého a rakouského malířství 15. – 18. století
Italské umění 14. – 18. století
Nizozemské umění 15. – 16. století 
Španělští umělci 16. – 18. století
Francouzské malířství 17. – 18. století 
Vlámské a holandské umění 16. – 18. století 

Expozice byla instalována po odkrytí a obnově nástropních maleb.
Expozice zahrnuje mimo jiné obrazy: A. Bronzina, G. B. Tiepola, El Greca, F. Goyi, P. P. Rubense, H. Holbeina st. či A. Dürera.

Úvod expozice náleží památkám z období antického Řecka a Říma. Sály prvního patra dále obsahují slavnou estenskou kolekci italského umění 14. - 16. století. Ta v sobě zahrnuje jak díla starších toskánských mistrů (B. Daddi, Lorenzo Monaco), tak práce benátské školy (dílna Vivariniů) a mistrovské ukázky florentského manýrismu (A. Bronzino, A. Allori). Pozoruhodnému souboru staršího nizozemského malířství vévodí monumentální oltářní archa Jana Gossaerta zv. Mabusse. Vystavená sbírka ikon nabízí příklady z tvorby většiny významných center Středomoří a východní Evropy.

Ve druhém patře paláce se návštěvník setká s tvorbou italských, španělských, francouzských a nizozemských mistrů 16. - 18. století. Nechybí zde velká jména evropského malířství, mezi nimi Tintoretto, Ribera, Tiepolo, El Greco, Goya, Rubens či van Dyck. Mimořádnou kvalitou vyniká zvláště kolekce holandských mistrů, které vévodí díla Rembrandtova, Halsova, Terborchova, Ruysdaelova a van Goyenova. Samostatný kabinet, instalovaný ve stylu první poloviny 19. století, připomíná osobnost Josefa Hosera. Tomuto významnému sběrateli a mecenáši vděčí Národní galerie za podstatnou část svých sbírek starého umění.

Přízemí je věnováno expozici německého a rakouského umění 16. - 18. století. Mezi řadou mistrovských děl, jejich autory jsou např. Lucas Cranach či Hans Baldung zv. Grien, nalezne návštěvník i jeden z nejslavnějších obrazů evropského malířství, Růžencovou slavnost od Albrechta Dürera. Malba vznikla v Benátkách roku 1506 a do Prahy se dostala zásluhou císaře Rudolfa II. Expozici doplňují komorní soubory dobového uměleckého řemesla a drobné plastiky. S kreslířským a grafickým uměním minulých staletí se návštěvník setká v grafickém kabinetu v přízemí paláce. Výstavní sály opět zdobí původní barokní nástěnné a nástropní malby.

 

 

 

DOPROVODNÉ PROGRAMY

Informace a rezervace: Lektorské oddělení Sbírky starého umění , Národní galerie v Praze, email: sp.educ@ngprague.cz, tel. 220 514 598, 233 090 542, 233 090 543 www.ngprague.cz. Změna programu vyhrazena.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NA OBJEDNÁVKU

Pro skupiny do 25 osob nabízíme komentované prohlídky včetně cizojazyčných. Cena: česky 600 Kč/hod./skupina do 20ti osob + vstupné, výklad/ 1 hod. v cizím jazyce (1 200 Kč/hod./skupina do 15 osob) nebo 1 500 Kč/hod./skupina (16 - 25 osob) + vstupné / Objednávky nejméně tři týdny předem na tel. 220 514 598, 233 350 042,43

Prezentace výtvarných dílen

Výběrová prezentace krajinomaleb II. část
V ateliéru si můžete prohlédnout výsledky výtvarných dílen pro studenty a dospělé, které vznikly na letních plenérových dílnách, pořádaných lektorským oddělením Sbírky starého umění v Lomnici nad Popelkou v roce 2013. 

Ateliér  - Odpočinkový prostor

Pro rodiče - prarodiče s dětmi je volně přístupný ateliér  pro samoobslužné výtvarné aktivity, hry a  zábavné úkoly, stavebnice, magnetické skládačky, kvízy, výtvarné úkoly, soutěž.

Úkoly a hádanky pro rodiny s dětmi

K rodinné vstupence zdarma pracovní list  pro děti ( 3 - 6 let) a (7-11 let) – k vyzvednutí v pokladně. Individuální programy pro rodiny s dětmi a domácí vzdělávání lze domluvit (tel. 220 514 598, sp.educ@ngprague.cz).

PROGRAMY PRO ŠKOLNÍ A ZÁJMOVÉ SKUPINY

Podrobnou nabídku pořadů pro školy na školní rok 2014 Vám rádi na vyžádání zašleme, naleznete ji také na www.ngprague.cz. Cena: 20 - 30Kč / 1 žák při skupině 20 a více osob, 400-600Kč/ 1 skupina žáků menší než 20 osob / Doba trvání: 60-90 min. / Rezervace : dva týdny předem na e-mailu: sp.educ@ngprague.cz nebo na tel. 220514598 nebo na tel. 220514598

 

 

Nová výstava: Rakouské a německé umění 2. poloviny 19. století – II. díl

Od 20. 8. 2014 si Vám Národní galerie v Praze dovoluje představit další vynikající soubor obrazů německého a rakouského malířství ze Sbírky umění 19. století ve Šternberském paláci s názvem Rakouské a německé umění 2. poloviny 19. století – II. díl. Více o výstavě zde.


Návrat Rembrandta: Učenec ve studovně

Téměř rok trvalo restaurování jediného Rembrandtova obrazu na území České republiky, který se nyní vrací zpět do expozice ve Šternberském paláci. Rozsáhlý výzkumný a restaurátorský projekt byl plně finančně podpořen prestižním patronem – společností Bank of America Merrill Lynch.

Vystavení restaurovaného Rembrandtova obrazu doprovází projekt After Rembrandt, v němž budou postupně prezentována díla čtyř současných autorů (Štefan Tóth, Jakub Špaňhel, Vladimír Véla, Alžběta Josefy) vytvořených jako umělecké reflexe Rembrandtovy malby. Obrazy, které budou nainstalovány naproti Rembrandtovu dílu jsou  shodného formátu, ostatní je věcí umělecké invence. Tato  recepce (či apropriace) starých mistrů je v  umění standardním jevem a mnoho renomovaných galerií programově propojuje tzv. staré umění s uměním současným.  Národní galerie v Praze v některých výstavních projektech a doprovodných programech nejen že hledá paralely v různých časových vrstvách umění, ale přímo iniciuje vznik osobitých reflexí návštěvníků všech věkových kategorií. Cílem je ukázat veřejnosti, že staré umění je stálým inspiračním zdrojem pro nové generace umělců, že má svůj potenciál a význam pro dnešní dobu, že nejde jen o artefakty zakonzervované na zdech výstavních sálů.

 

 

 

 Pohled do expozice Šternberského paláce, Rembrandt: Učenec ve své pracovně a na protějším panelu reflexe obrazu holandského mistra od Jakuba Špaňhela

Otevírací doba
Denně mimo pondělí 10:00-18:00

Vstupné
Základní150 Kč
Snížené80 Kč
Rodinné200 Kč
Školní skupiny20 Kč
Adresa
Šternberský palác
Hradčanské nám. 15, 118 00 Praha 1

Doprava
Tram 22 > Pražský hrad
Výstavy
Nejbližší programy
Aktuality

Program následujících 7 dní