Salmovský palác

SALMOVSKÝ PALÁC

Vážení návštěvníci,
od 
17.10. je otevřena nová dlouhodobá expozice v Salmovském paláci: Umění 19. století od klasicismu k romantismu.

Salmovský (též zvaný malý Schwarzenberský) palác je klasicistní trojkřídlá budova palácového typu s čestným dvorem na Hradčanském náměstí. Stavbu nechal provést v letech 1800 až 1811 pražský arcibiskup Vilém Florentan, kníže Sal-Salm podle návrhu Františka Pávíčka (Pawitschka) na místě, kde před tím stálo několik menších šlechtických sídel. Původně se mělo jednat o luxusní bytový dům, jenž od roku 1811 náležel Schwarzenberkům, kteří jej spojili se sousedním Schwarzenberským palácem. Novodobá historie paláce vedla k jeho devastaci, až v roce 2004 převzala objekt Národní galerie v Praze, která palác zrekonstruovala pro potřeby své expozice a navázala tak na rekonstrukci vedlejšího Schwarzenberského paláce. Do prostoru dvora mezi paláci byla na základě mezinárodní architektonické soutěže provedena vestavba vstupního objektu. Na konci roku 2011 byla rekonstrukce završena kolaudačním souhlasem s užíváním.

Umění 19. století od klasicismu k romantismu

Sbírka umění 19. století připravuje na podzim letošního roku otevření nové dlouhodobé expozice, která představí vybraná díla malby a plastiky prvních dvou třetin 19. století. Nová instalace ukáže nejvýznamnější část kmenového fondu Národní galerie v Praze obohacenou o zápůjčky, které jsou svým významem v kontextu vývoje umění 19. století nezastupitelné. Jedinečná sbírka, koncipovaná v chronologické linii do stylových, tématických a autorských celků, představí také rakouské a německé umění. Návštěvníci se mohou těšit na nejvýznamnější obrazy Františka Tkadlíka, Antonína Machka, Josefa Navrátila, Augusta Piepenhagena nebo reprezentativní kolekci malířské rodiny Mánesů v čele s pracemi Josefovými. Haushoferovu krajinářskou školu pražské Akademie budou reprezentovat plátna Adolfa Kosárka, Bedřicha Havránka a dalších, díla studentů Rubenovy školy historické malby provedou diváka naší i evropskou historií. Rakouské a německé umění zastoupí slavné malby Caspara Davida Friedricha, Johanna Christiana C. Dahla, Carla Spitzwega, Christiana Morgensterna, Carla Rottmanna, Friedricha Amerlinga, Ferdinanda Georga Waldmüllera a dalších, dokládající vzájemné umělecko-kulturní vztahy v rámci středoevropského kulturního prostoru. V širším výběru bude zastoupena také sochařská tvorba našich nejlepších autorů Václava Prachnera, Václava Levého, bratří Josefa a Emanuela Maxů a dalších, jež naznačí linii českého sochařství, ale i přijímání mezinárodních vlivů a jejich osobitou transkripci.

Prostory v přízemí Salmovského paláce jsou vyčleněné na proměnné výstavní projekty. Návštěvníci zde najdou také studijní depozitář, kde si budou moci prohlédnout v rámci speciálních programů lektorského oddělení umělecká  díla v instalaci na sítích tak, jak se nachází v našich centrálních depozitářích, které však z bezpečnostních a restaurátorských důvodů nejsou veřejnosti přístupné.

 

„Highlights“

J. Mánes, Prapor Jednoty Říp v Roudnici nad Labem

J. Rebell, Ztroskotání

L. Kohl, Chrám sv. Víta

F. Tkadlík, Sv. Václav a sv. Ludmila při mši

J. Salmová, Zátiší s ještěrkou a květinami

A. Machek, Podobizna Aloise Jelena v roli Maxe z Čarostřelce

A. Piepenhagen, Krajina s jezerem

J. Navrátil, Dáma se závojem

J. Navrátil, Kdoule

J. Mánes, Léto a podzim

J. Mánes, Zima a jaro

J. Mánes, Mraky v horách

J. Mánes, Josefina

C. D. Friedrich, Severní moře v měsíční záři

B. Havránek, U Rájce na Moravě

A. Kosárek, Zimní noc

Q. Mánes, Zlatník

F. G. Waldmuller, Děti dostávající snídani

Ch. Ruben, Kolumbus objevuje břehy Ameriky

V. Barvitius, Jan Lucemburský v bitvě u Kresčaku

E. Max, Sv. Ludmila
Otevírací doba
Denně mimo pondělí 10:00 - 18:00. Stálá expozice bude otevřena od 17. října 2014

Vstupné
Základní150 Kč
Snížené80 Kč
Rodinné200 Kč
Školní skupiny20 Kč
Adresa
Salmovský palác, Hradčanské náměstí 2, Praha 1 - Hradčany

Doprava
Spojení: metro A - Malostranská; tram 12, 18, 20, 22, st. Malostranská; tram 22, st. Pražský hrad
Výstavy
Nejbližší programy
Aktuality

Program nejbližších 7 dní

Pondělí
žádné programy
Úterý
žádné programy
Středa
žádné programy
Čtvrtek
žádné programy
Pátek
žádné programy