Kurzy dějin umění

Kurzy a přednáškové cykly

Národní galerie připravila i pro školní rok 2016/2017 tradiční cykly přednášek a komentovaných prohlídek pro zájemce o výtvarné umění z řad studentů, dospělých a seniorů, kterým nabízí unikátní možnost zažít vývoj umění prostřednictvím originálů uměleckých děl nebo kvalitních obrazových prezentací s výkladem odborníků a odbornic Národní galerie v  Praze a přizvaných specialistů. 

Základy dějin umění

Sobotní a nedělní kurz dějin umění, jenž zájemcům nabízí základní orientaci v evropských a českých dějinách umění. Kurz je vhodný i pro studenty připravující se na zkoušky v oboru. Kromě informací o proměnách uměleckých děl poskytne svým absolventům i další kompetence, jako například schopnost analyzovat výtvarná díla, číst a interpretovat texty o umění či kresebně zaznamenat architektonické prvky a schémata. Součástí kurzu jsou návštěvy expozic Národní galerie. 
První lekce proběhla 17. září 2016. Informace na: vzdelavani@ngprague.cz.  
sobota od 11.00 

Umění 19. století

Středeční kurz dějin umění 19. století je vhodný i pro uchazeče, kteří se studiem dějin umění teprve začínají. Pojďte se s námi podívat na zrod moderny. Odhalte, jak se ze starých mistrů rodí umění nové, jehož hodnoty nás ovlivňují dodnes. Nechte se okouzlit romantismem, impresionismem a dalšími uměleckými směry 19. století. Zájemci mohou získat certifikát o absolvování kurzu. Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 
První lekce proběhla 12. října. Informace na: vzdelavani@ngprague.cz.
středa od 16.00

Umění 20. století

Úterní kurz dějin umění 20. století je vhodný i pro uchazeče, kteří se studiem dějin umění teprve začínají. Objevte, jakými proměnami procházelo umění za posledních více než sto let. Odhalte pozadí vzniku významných fenoménů umění 20. století: radikalitu a inovativnost kubismu a abstraktní tvorby, snový svět surrealismu, rozkvět i úpadek modernismu a jeho pozdější kritiku a zpochybnění v éře postmodernismu či revolučnost akčního umění. Poznejte, jak se s odkazy těchto silných tendencí vyrovnávají umělci současnosti. Nastíníme vám také vývoj designu a architektury. Zájemci mohou získat certifikát o absolvování kurzu. Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 
První lekce proběhla 11. října. Informace na: vzdelavani@ngprague.cz
úterý od 18.00

Zaostřeno na umění

Úterní a středeční přednáškový cyklus pro pokročilé zaměřený na umění od 19. do 21. století. Hledáte cestu, jak umění 20. a 21. století lépe porozumět? Pojďte se pravidelně setkávat s kurátory Národní galerie v Praze i externími odborníky nad vybranými tématy českého a světového umění 19. až 21. století při přednáškách a komentovaných prohlídkách. Svůj zájem o umění můžete sdílet s dalšími účastníky kurzu. Zájemci mohou získat certifikát o absolvování kurzu. Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 
úterý od 16.00  první lekce proběhla 13. září
středa od 18.00  první lekce proběhla 14. září
Rezervace na: vzdelavani@ngprague.cz

Neděle s uměním

Cyklus přednášek a komentovaných prohlídek, které vždy v neděli ve třech přednáškových blocích seznamují zájemce všech věkových skupin se základy ikonografie, interpretací neznámých výtvarných děl, s architektonickým tvaroslovím minulosti, které přebíraly jednotlivé styly, a s nejslavnějšími uměleckými sbírkami západní historie. 
První lekce proběhla 18. září 2016. Informace na: kurznedele@ngprague.cz.
neděle od 10.30

Od gotiky po secesi

Cyklus přednášek, které probíhají ve všech stálých expozicích Národní galerie  v Klášteře sv. Anežky České, v Schwarzenberském, Salmovském, Šternberském, Veletržním paláci a paláci Kinských. Přednášky, které jsou určeny nejen studentům a pedagogům, ale i zájemcům z řad široké veřejnosti, umožní účastníkům získat rozsáhlý přehled o sbírkách umění Národní galerie v Praze. 
První přednáška proběhla 25. října 2016. Informace na: sp.educ@ngprague.cz.
úterý 16.30  

Mistři evropského umění

XIII. díl cyklu přednášek s projekcí pro pokročilé pokračuje v představování nejvýznamnějších mistrů evropského umění. První přednáška proběhla 15. října 2016. Rezervace není nutná. Informace na: sp.educ@ngprague.cz.  
sobota 11.00 

Portrét a figura podle mistrů /6

Malířský výtvarný kurz s novým programem. Zaměříme se na autorskou tvorbu a její inspiraci – vlastní témata, figuru a akt s živými modely. Kurz je výjimečný možností volné inspirace i kopírováním podle originálů uměleckých děl z 2. pol. 19. a z 20. století přímo ve stálé expozici Národní galerie v Praze – Veletržním paláci. Kurz se realizuje v malé skupině max. 11 osob s individuálním přístupem. Je vhodný pro všechny zájemce o volnou tvorbu a pro uchazeče o studium na uměleckých školách. Jednotlivé lekce jsou tematické a v průběhu kurzu vyzkoušíme různé technologické i stylové přístupy s inspirací uměním minulosti i současnosti. V rámci kurzu navštívíme také ateliér některého ze současných aktivních malířů.
První lekce kurzu proběhla 11. prosince 2016. Další termíny naleznete zde.
Rezervace na: vzdelavani@ngprague.cz

Pro dospělé a mládež

Program následujících 7 dní