Kontakty

Sídlo a korespondenční adresa

Národní galerie v Praze
Staroměstské nám. 12
110 15 Praha 1

IČ: 00023281

ID datové schránky: wx3j85b

Úřední hodiny podatelny:

Po - Čt 8.00 - 16.15 hodin
Pá 8.00 - 15.00 hodin

Infocentrum pro návštěvníky

Národní galerie v Praze
Pracovní doba denně mimo pondělí od 10:00 - 18:00
Tel.: (+420) 224 301 122
Email: info@ngprague.cz

Vedení NG

Generální ředitel
doc. Dr. Jiří Fajt
NG - palác Kinských (generální ředitelství), Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
Tel.(sekretariát) :  222 329 331 
Fax (sekretariát) : 222 324 641
Email: genreditel@ngprague.cz

Kancelář generálního ředitele
vedoucí kanceláře: Mgr. Radek Matějek
Tel.(sekretariát) :  222 329 331
Email: matejek@ngprague.cz

Tajemník pro vědu a výzkum
PhDr. Jan Klípa
NG - Klášter sv. Anežky České, U Milosrdných 17, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 879 201
Email: klipa@ngprague.cz

Marketing a komunikace
Vedoucí: Šárka Pleslová
NG - palác Kinských, Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
Email: pleslova@ngprague.cz

Nakladatelství
vedoucí edičního odd.: Mgr. Ivan Hartmann
NG – Šternberský palác, Hradčanské nám. 15, 118 00 Praha 1
Tel.:  220 517 873
Email: hartmann@ngprague.cz

Spisovna
Palác Kinských
Staroměstské náměstí 12, 110 00 Praha1
Tel.:  224 812 134 

Útvar vnitřní kontroly a auditu
Ing. Pavel Jelínek
Tel.: (recepce) :  224 810 758
Email: jelinek@ngprague.cz

Ředitelé jednotlivých sbírek

Sbírka starého umění
pověřen vedením: PhDr. Tomáš Hladík
NG - Šternberský palác, Hradčanské nám. 15, 118 00 Praha 1
Tel. (sekretariát) :  220 514 595 
Fax: 220 513 180
Email: hladik@ngprague.cz

Sbírka umění 19. století
pověřena vedením: PhDr. Alena Volrábová, Ph.D.
Email: leubnerova@ngprague.cz

Sbírka moderního a současného umění
pověřený vedením: Adam Budak
NG - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Tel. (sekretariát) :  224 301 803
Email: adam.h.budak@gmail.com

Sbírka grafiky a kresby
ředitelka sbírky: PhDr. Alena Volrábová, Ph.D.
NG - palác Kinských, Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
Tel. (sekretariát) :  222 315 030 
Fax: 222 310 433
Email: volrabova@ngprague.cz

Sbírka orientálního umění
ředitelka sbírky: Mgr. Markéta Hánová, Ph. D.
NG - palác Kinských, Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
Tel. (sekretariát) : 222 321 445
Fax: 222 325 760
Email: hanova@ngprague.cz

Sekce odborných činností

ředitelka SOČ: RNDr. Jana Řepová
NG - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Tel. (sekretariát) :  224 301 813 
Fax: 224 301 194
Email: repova@ngprague.cz

Archiv NG
vedoucí oddělení archivu: Mgr. Tomáš Sekyrka
NG - Schwarzenberský palác, Hradčanské nám. 2, 118 00 Praha 1
Tel.:  233 081 734
Email: sekyrka@ngprague.cz

Knihovna
vedoucí: Bc. Marie Rumíšková
Hradčanské náměstí 15, Praha 1
Tel.:  220 515 458 , fax: 220 513 180
Hodiny pro veřejnost: úterý, středa, čtvrtek 9,30 - 17 hodin, pátek 9,30 - 16 hodin.
Email: rumiskova@ngprague.cz

Restaurátorské oddělení
vedoucí oddělení: Doc. Petr Kuthan
NG - Klášter sv. Anežky České, U Milosrdných 17, 110 00 Praha 1
Tel.: 222 316 995
Email: kuthan@ngprague.cz

Ekonomicko-provozní sekce

Ředitelka ekonomicko-provozní sekce
Ing. Hana Černochová
NG - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Tel.:  224 301 314
Email: cernochova@ngprague.cz

Finanční účtárna
vedoucí finanční účtárny: Jiřina Čamrová
NG - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Tel.:  224 301 31
Email: camrova@ngprague.cz

Zaměstnanecké oddělení
vedoucí os. oddělení: Soňa Málková
NG - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Tel.:  224 301 294
Email: malkova@ngprague.cz

Hospodářská správa
vedoucí HS: Ing. Marcela Znamenáčková
NG - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Tel.:  224 301 026 
Fax: 296 326 141
Email: znamenackova@ngprague.cz

Lektorská oddělení NG

Klášter sv. Anežky České
Schwarzenberský palác
Šternberský palác
Veletržní palác
Palác Kinských
Salmovský palác

Kontakty

Program následujících 7 dní