Děti 10 - 14 let

ATELIÉR V ANEŽSKÉM KLÁŠTEŘE

Bližší informace k výtvarným ateliérům v Anežském klášteře ( září 2015 - červen 2016 ) zveřejníme 13. 8. 2015. 

Přijďte k nám objevit vzrušení a radost z tvorby a pomocí hry a experimentování si osvojit klasické i netradiční výtvarné techniky! Středeční výtvarný ateliér pod vedením MgA. Denisy Sedlákové nabízí starším dětem (cca 10-14 let) každých 14 dní pravidelné setkání v tvůrčím prostředí Anežského kláštera a jeho dílny. Výtvarné činnosti jsou zaměřeny na rozvoj všestranných výtvarných dovedností dětí, s důrazem na kresbu a prostorovou představivost, a jsou volně inspirované gotickým malířstvím, sochařstvím i architekturou kláštera a blízkého okolí. Ochutnávku z minulých akcí najdete na FB pod názvem „Ateliér v Anežském klášteře“. 

Informace a rezervace: Lektorské oddělení Národní galerie v Praze, Sbírka starého umění - Klášter sv. Anežky České (U Milosrdných 17, 110 00, Praha 1 - Staré Město); kontakt: ak.educ@ngprague.cz nebo na čísle 221 879 216, 225. Rezervace nutná.

NG dětem

Program následujících 7 dní