Děti 10 - 14 let

ATELIÉR V ANEŽSKÉM KLÁŠTEŘE

Vždy ve středu 1 x za 14 dní , 15.30 hod. - 17.30 hod. / únor 2014 - červen 2014
Termíny: 19.2., 5.3., 19.3., 2.4., 16.4., 30.4., 14.5., 28.5., 11.6., 25.6. 2014

Prezentace jednotlivých dílen na FB: Ateliér v Anežském klášteře

Ateliér v Anežském klášteře je pravidelnou výtvarnou dílnou zaměřenou na rozvoj klasických výtvarných dovedností dětí, především kresby a prostorové představivosti. Výtvarná práce v ateliéru je volně inspirována gotickým malířstvím a sochařstvím, se zaměřením na samostatný kreativní přístup s použitím soudobých plošných i prostorových technik. Nedílnou součástí každé lekce je krátká procházka expozicí.
Výhodou pravidelné účasti je individuální přístup k osobnosti dítěte a systematické rozvíjení jeho výtvarných schopností. Setkání jsou koncipována jako samostatné celky, a proto jsou otevřená i příležitostným zájemcům.

Cena: 1 pololetí (10 lekcí): 1 300,- Kč, 1 lekce samostatně: 150,- Kč
(Cena zahrnuje vstup do expozice, ateliér vedený odborným lektorem MgA. Denisou Sedlákovou a pomůcky.)
Informace: Lektorské oddělení Národní galerie v Praze Sbírka starého umění - Klášter sv. Anežky České
(U Milosrdných 17, 110 00, Praha 1); kontakt: 221 879 225, sikova@ngprague.cz)
Spojení: metro A - Staroměstská, metro B - Náměstí Republiky, tram 5, 8, 14,26, st. Dlouhá třída, tram17, st. Právnická fakulta, bus207, st. Dlouhá třída, Nemocnice Na Františku.

Pro děti

Program nejbližších 7 dní

Sobota
žádné programy
Pondělí
žádné programy
Úterý
žádné programy
Středa
žádné programy
Čtvrtek
žádné programy
Pátek
žádné programy