Archiv

Archiv Národní galerie (ANG), je specializované odborné pracoviště, které se věnuje získávání, zpracování, ochraně a zpřístupňování archivních dokumentů, které vypovídají o vývoji výtvarného umění. ANG shromažďuje dokumenty, které vznikly na půdě Národní galerie v Praze a jejích právních předchůdců (Společnost vlasteneckých přátel umění v letech 1796-1950, Krasoumná jednota pro Čechy 1842-1939, Moderní galerie 1901-1942, Českomoravská zemská galerie 1939-1945), a také písemné pozůstalosti výtvarných umělců, sběratelů, historiků, teoretiků a kritiků umění. Těchto osobních pozůstalostí spravuje ANG celkem 150.

Vedoucím Archivu Národní galerie v Praze je:

Mgr. Tomáš Sekyrka
Adresa pro korespondenci: Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
(Kancelář: Schwarzenberský palác, Hradčanské nám. 2, Praha 1)
Telefon: 233 081 734
E-mail: sekyrka@ngprague.cz

Další kontakty do Archivu Národní galerie v Praze:

Dana Dyčková, organizační pracovnice
Adresa pro korespondenci: Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
(Kancelář: Schwarzenberský palác, Hradčanské nám. 2, Praha 1)
Telefon: 233 081 728
E-mail: lefnerova@ngprague.cz

Pracoviště ve Schwarzenberském paláci

Mgr. Tomáš Hylmar, odborný archivář
Adresa pro korespondenci: Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
(Kancelář: Schwarzenberský palác, Hradčanské nám. 2, Praha 1)
Telefon: 233081735
E-mail: hylmar@ngprague.cz

Mgr. Jaromíra Nováková, odborná archivářka
Adresa pro korespondenci: Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
(Kancelář: Schwarzenberský palác, Hradčanské nám. 2, Praha 1)
Telefon: 233 081 729
E-mail: jnovakova@ngprague.cz

Mgr. Radka Tibitanzlová, odborná archivářka
Adresa pro korespondenci: Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
(Kancelář: Schwarzenberský palác, Hradčanské nám. 2, Praha 1)
Telefon: 233 081 735
E-mail: tibitanzlova@ngprague.cz  

Pracoviště ve Veletržním paláci

PhDr. Lenka Vobrubová, odborná archivářka
Adresa pro korespondenci: Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
(Kancelář: Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7)
Telefon 224 301 335
Email: vobrubova@ngprague.cz

Mgr. Markéta Kudláčová, odborná archivářka
Adresa pro korespondenci: Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
(Kancelář: Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7)
Telefon 224 301 334
Email: kudlacova@ngprague.cz

Badatelské hodiny pro veřejnost:

úterý, středa, čtvrtek od 9 do 16 hodin (pracoviště ve Schwarzenberském paláci)

úterý, čtvrtek 9,30 -11,30 a 12,30-15,00 hodin (pracoviště ve Veletržním paláci)

 

Seznam archivních fondů a další informace o Archivu NG:

http://www.mc-galerie.cz/Archiv-NG/  

 

Odborné činnosti

Program následujících 7 dní